Secondary Adv

Bredhi Jes

 

Përshkrimi

Bredhi Jes vjen në tregun Shqiptar me një eksperiencë qe prej vitit 2003, me punime druri dhe lende të parë drusore. Kompania ofron një pikë shitje me shumicë dhe pakicë, ndërton shtëpi prej druri, paisje druri për kopshtin tuaj, kioska druri si dhe te gjitha materialet e duhura për një çati të standarteve bashkekohore. Prej vitesh Bredhi Jes bashkëpunon me kompani ndërkombëtare Suedeze dhe Filandeze për lenden e parë drusore. Ndërtimet e drurit përveç anës estetike kanë dhe  avantazhe të tjera ekonomike dhe shëndetësore. Bredhi Jes ju ofron lende të parë drusore më cilësi dhe në përputhje me cmimet e tregut. Kompania ju ofron mundësinë për realizimin e punëve tuaja në kohë dhe sipas dëshirave që ju keni.

Çfarë ofron

Kompania Bredhi Jes ofron  lende të parë drusore si: Dërrasë të të gjitha llojeve, bredhi dhe pishe. Derrasë për mobilje, antimal desifektant druri, material druri, finger joint Suedez, Finlandez, derrase e perpunuar per dysheme dhe tavane artistike, materiale per nderitmin e shtepive prej druri, tjegulla etj. Bredhi Jes ofron gjtihashtu betoforma te te gjitha llojeve, trare, ristela, binare, derrase per armature te llojeve te ndryshme me dimensione nga 2-8 metra, akesore per montimin e lendes drusore, mentesha, vida etj. Pike shitje me shumicë dhe pakicë, ndërton shtëpi prej druri sipas dëshirave dhe porosive, paisje druri për kopshtin tuaj, kioska dhe të gjitha materialet e duhura për ambjente me elementë druri.

Shërbime

Aksesor per monitmin traresh druri
Aksesor per monitmin traresh druri
Betoforme
Betoforme
Binare Bredhi
Binare Bredhi
Binare Pishe
Binare Pishe
Derrase druri
Derrase druri
Derrase druri Pishe
Derrase druri Pishe
Derrase per armature
Derrase per armature
Derrase per mobilje
Derrase per mobilje
Lende Drusore
Lende Drusore
Trare catie
Trare catie
Lende drusore Suedeze dhe Finlandeze
Lende drusore Suedeze dhe Finlandeze
Binare per cati
Binare per cati
Ristela Pishe dhe Bredhi
Ristela Pishe dhe Bredhi
Transport lende drusore
Transport lende drusore
Trare Pishe dhe Bredhi
Trare Pishe dhe Bredhi

Punë të kryera

Bredhi Jes1405437432
Bredhi Jes1405437444
Bredhi Jes1405437454