Secondary Adv

Tirana Due

 

Përshkrimi

Pas më shumë se 20 vitesh eksperiencë në fushën e konstruksioneve të ndryshme mekanike, impianteve të inerteve, impianteve të pasurimit të mineraleve, impianteve të prodhimit të betonit,  kompania jonë është udhëheqëse në zhvillimin e kapaciteteve prodhuese në fushën tonë të veprimtarisë duke i paraprirë kërkesave afat shkurtër dhe afat mesëm të tregut. Duke u bazuar në eksperiencën dhe punën e palodhur dhe të kualifikuar të stafit tonë inxhiniero-teknik jemi në gjendje të afrojmë zgjidhje të problemeve dhe kërkesave të kohës dhe tregut me shpejtësinë, korrektësinë dhe cilësinë që tregu kërkon sot për një konkurence të ndershme dhe një zgjidhje sa më të shpejtë të  kërkesës në fushën e mekanikës. Gjatë viteve Firma jonë “ Tirana Due” ka alternuar aktivitetin tregëtar me atë prodhues.

 E nisur nga kërkesat e tregut në zhvillim, në fillimet e aktivitetit të saj Firma jonë e ka filluar aktivitetin në vitin 1999 si aktivitet tregëtar të pjesevë të ndërimit dhe mirëmbajtjen e impianteve ekzistuese të prodhimit te inerteve aq të domosdoshëm në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit infrastrukturor të vendit tonë. Stafi që ka në përbërje “Tirana Due” sh.p.k është pika më e fortë për realizimin e objektivave, është i specializuar për të arritur zhvillimin në një kompani moderne dhe të industrializuar. “Tirana Due” sh.p.k është gjithashtu e licensuar për të ushtruar aktivitetin e saj dhe në fushën e ndërtimit.

Çfarë ofron

Ofrojmë eksperiencën e stafit tonë për të kryer dhe oponenca të ndryshme në lidhje me firmat e tjera në shërbim të klientit.

 

Sektoret që Tirana Due ofron: 

 

Linja & Fabrika 

Linja Inertesh, Linja Betoni, Linja Asfalti, Linja Kromi, Linja Të tjera.

 

Makineri

Transportiere, Bunkeret, Ushqysat, Sillosa, Larse, Sita Vibruese, Fronto, Mulli, Makineri të tjera.

 

Konstruksione

Konstruksione metalike, Kapanone industriale, Bazamente, Struruktura të tjera, Prodhime të tjera metalike

 

Pjesë këmbimi

Mullinjë, Fronto, Larëse, Sita, Ushqyesa, Transportiere, Ura, Të ndryshme

 

Pjesë konsumi

Cekica, Korraca, Koprivolante, Sita, Gryke Hyrje, Pllaka anësore, Grila, Nofulla, Frontoje, Rripa

 

Pajisje të ndryshme

Paisje për makineri, Paisje për vinca, Elektromotorë, Reduktorë, Vibratorë, Paisje të ndryshme. 

Fushat e aktivitetit të “Tirana Due”sh.p.k janë si më poshtë:

 

Projektim, prodhim, montim dhe venie ne shfrytezim të impianteve të inerteve dhe të betonit nga fondamentet e betonit në dorezimin e impiantit gati për shfrytëzim pasi janë kryer dhe provat teknike për të arritur kapacitetin prodhues të projektuar.

 

-Furnizimi me pjesë ndërimi për makineritë e thyerjes së gurëve.

 

-Furnizimi me pjesë këmbimi për makineritë e fraksionimit (sita me thurje dhe te perforuara)

 

-Furnizimi me ripa gomë të madhësive dhe fushave të ndryshme të përdorimit dhe ngjitjen e tyre me anë të presave me vullkanizim.

 

-Furnizim me rula për transportier, të tipeve dhe dimensioneve të ndryshme.

 

-Projektimi, prodhimi, montimi i kapanoneve metalike sipas porosisë

 

-Projektimi, prodhimi, montimi i impianteve të pasurimit të mineraleve.

 

-Projektimi, prodhimi, montimi i urave mbikaluese me konstruksion metalik.

 

-Projektimi, prodhimi, montimi i konstruksioneve të ndryshme metalike si kapriata, trare, kollona. 

 

-Prodhim, montim konstruksione mbajtese tek gropat e ndërtimeve të ndryshme që realizojne katet e nëndheshme.

 

-Prodhim, montim të rezervuareve karburanti me volume të ndryshme.

 

-Përpunim gizë, celiku, inox dhe material me ngjyrë dhe punimi i tyre si suporte, karkasa reduktori, pulexho etj.

 

-Projektim prodhim, montim, venie në shfrytezim të impianteve të pasurimit të mineraleve.

Shërbime

Impiante asfalt betoni
Impiante asfalt betoni
Impiante asfaltobetoni
Impiante asfaltobetoni
Impiante betoni te levizshme
Impiante betoni te levizshme
Impiante inertesh
Impiante inertesh
Impiante thyese
Impiante thyese
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Projektim impiante inertesh
Projektim impiante inertesh
Prodhim impiante per inerte
Prodhim impiante per inerte
Prodhim,Montim Kapanonesh metalike
Prodhim,Montim Kapanonesh metalike
Transportiere, Bunkeret, Ushqysat, Sillosa, Larse, Sita Vibruese,
Transportiere, Bunkeret, Ushqysat, Sillosa, Larse, Sita Vibruese,
Linja Inertesh, Betoni, Asfalti, Kromi
Linja Inertesh, Betoni, Asfalti, Kromi
Kapanone industriale
Kapanone industriale
Impiante seleksioni mineralesh
Impiante seleksioni mineralesh
Impiante pasurimi mineralesh
Impiante pasurimi mineralesh
Impiante betoni
Impiante betoni
Depozita karburanti
Depozita karburanti
Ngjitje rripa transportieresh
Ngjitje rripa transportieresh
Linje dorezimi inertesh
Linje dorezimi inertesh
Linje portative ngarkimi kontenieresh me dhe pa peshim
Linje portative ngarkimi kontenieresh me dhe pa peshim
Makineri sitosese vibruese
Makineri sitosese vibruese
Mbikalime kembesoresh
Mbikalime kembesoresh
Pjese nderrimi per makineri industriale
Pjese nderrimi per makineri industriale
Projektim - prodhim impiante industriale
Projektim - prodhim impiante industriale
Linje per thyerjen e skorjeve dhe seleksionimit te kromit
Linje per thyerjen e skorjeve dhe seleksionimit te kromit
Projektim, Prodhim Sillosi per fabrika
Projektim, Prodhim Sillosi per fabrika

Punë të kryera

 Impiant i Pasurimit te Kromit
Impiant i Pasurimit te Kromit
 Impinat perpunim Inertesh
Impinat perpunim Inertesh
Kontruksion mbajtes per 6 kate te nendheshme te nje pallati shume katesh ne Tirane ( perballe Katedrales se Re Ortodokse )
Kontruksion mbajtes per 6 kate te nendheshme te nje pallati shume katesh ne Tirane ( perballe Katedrales se Re Ortodokse )
Projektim-prodhim-montim i linjes se prodhimit te inerteve me kapacitet 40 m3ore ne Permet
Projektim-prodhim-montim i linjes se prodhimit te inerteve me kapacitet 40 m3ore ne Permet
Projektim-prodhim-montim i kupoles mbi ndertesen 10 katshe ne Prishtine Kosove
Projektim-prodhim-montim i kupoles mbi ndertesen 10 katshe ne Prishtine Kosove
Prodhim-montim i konstruksioneve dhe makinerive te linjes se pasurimit te kromit ne Kraste-Bulqize
Prodhim-montim i konstruksioneve dhe makinerive te linjes se pasurimit te kromit ne Kraste-Bulqize
Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Perollaj, Has
Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Perollaj, Has
Projektim prodhim montim i linjes se thyerjes se skorjeve te ferrokromit si dhe prodhim-montim te linje
Projektim prodhim montim i linjes se thyerjes se skorjeve te ferrokromit si dhe prodhim-montim te linje
Projektim prodhim montim i mbikalimit te kembesoreve ne dalje te Kamzes
Projektim prodhim montim i mbikalimit te kembesoreve ne dalje te Kamzes
Varke per pastrimim e mbetjeve te ngurta te basenit ne liqenin e Fierzes
Varke per pastrimim e mbetjeve te ngurta te basenit ne liqenin e Fierzes
Site zgrosatore per guret gelqerore 400x300
Site zgrosatore per guret gelqerore 400x300
Site Vibruese
Site Vibruese
Site vibruese  dimensionet-1500mmx 5000mm-1
Site vibruese dimensionet-1500mmx 5000mm-1
Projektim prodhim silosi
Projektim prodhim silosi
Prodhim Prizmatoidi
Prodhim Prizmatoidi
Pjese e linjes se pasurinit te Kromit-Kukes
Pjese e linjes se pasurinit te Kromit-Kukes
Makineri larese riciklimi i aluminit
Makineri larese riciklimi i aluminit
Linje Kromi
Linje Kromi
Impianti i pasurimit mineraleve
Impianti i pasurimit mineraleve
Impiant portativ me peshim elektronik per furnizimin me ferrokrom
Impiant portativ me peshim elektronik per furnizimin me ferrokrom
Impiant per prodhimin e kolles dhe te llacit te thate per suvatim
Impiant per prodhimin e kolles dhe te llacit te thate per suvatim
Bazament Mulliri 400x300
Bazament Mulliri 400x300
Mulli me Cekica Frontoparts
Mulli me Cekica Frontoparts
Rampa G4 Energy s.r.l.
Rampa G4 Energy s.r.l.
Ushqyes me Vibrator Zodiak
Ushqyes me Vibrator Zodiak
Kove kapese me dy nofulla per transportin e materialeve inerte, Kompania GTS
Kove kapese me dy nofulla per transportin e materialeve inerte, Kompania GTS
Linje e perpunimit te Kromit, Burrel
Linje e perpunimit te Kromit, Burrel
Makineri per lyerjen e bordurave anesore te rrugeve, Kompania Kotica
Makineri per lyerjen e bordurave anesore te rrugeve, Kompania Kotica
Shabllon per kollonat e betonit te pallatit, Ideal Konstruksion
Shabllon per kollonat e betonit te pallatit, Ideal Konstruksion
Strehe me konstruksion metalik, Kompania G4 Energy
Strehe me konstruksion metalik, Kompania G4 Energy
Strukture per hedhje betoni per kollona ne lartesi te medha, Kompania Ideal Konstruksion
Strukture per hedhje betoni per kollona ne lartesi te medha, Kompania Ideal Konstruksion
Bunker per inerte, Kompania Frontoparts
Bunker per inerte, Kompania Frontoparts
Impianti mostrimit te mineral kromit, ACR Burrel
Impianti mostrimit te mineral kromit, ACR Burrel
Sita Baraban, Zodiak shpk
Sita Baraban, Zodiak shpk
Transportier, Zodiak shpk
Transportier, Zodiak shpk
Hopper per grumbullim klinker, Antea Cement
Hopper per grumbullim klinker, Antea Cement
Impiant i dozimit te Inerteve, Al Asfalt
Impiant i dozimit te Inerteve, Al Asfalt
Bazament cisterne
Bazament cisterne
Impiant portativ i seleksionimit te mineral kromit me sitosje, Sara Albania
Impiant portativ i seleksionimit te mineral kromit me sitosje, Sara Albania
Qafore per te kapur vincin me godinen, Ideal Konstruksion
Qafore per te kapur vincin me godinen, Ideal Konstruksion
Site vibruese me bazament
Site vibruese me bazament
Ushqyes per Mbetje Metalike, Zodiak shpk
Ushqyes per Mbetje Metalike, Zodiak shpk

Klientet tane

Referenca

- Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Goxherre, Kraste

- Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Has

- Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Surroj Kukes

- Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Ternove Bulqize

- Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Zona e re Kraste

- Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Fllake Durres

- Dy rezarvuar nafte me kapacitet mbajtes 6500 m3 ne Durres

- Rezervuar nafte me kapacitet mbajtes 12000 m3 ne Portoromano Durres

- Impianti i pasurimit te mbetjeve te ferrokromeve ne Burrel

- Montim i impiantit te pastrimit te ujrave te zeza ne Velipoje, Shkoder etj.

Certifikime

Shoqëria ‘’Tirana Due’’ zotëron certifikimet e mëposhtme: