Secondary Adv

MTH BALCANI

 

Përshkrimi

MTH BALCANI është themeluar ne vitin 2007 si një filial i kompanise lider për prodhimin e dyerve dhe dhomave frigoriferike. Produktet qe  MTH  shpk jane prodhuar pas nje sere procesesh kerkimi dhe zhvilimi.  MTH BALCANI synon qe cilesia dhe kualiteti i produkteve te jete ne nivele te larta dhe te kenaqe te gjitha nevojat e klienteve.