Secondary Adv

L-SHAHINI shpk

 

Përshkrimi

L- Shahini shpk HITACHI Albania distributor zyrtar dhe ekskluziv i kompanisë me të njëjtin emër Hitachi edhe në Shqipëri vjen duke ofruar shitje të makinerive të reja si dhe shërbimin e  mirëmbajtjes dhe riparimit. Gamës së produkteve i shtohet edhe një shumëllojshmeri makinerish ndërtimi. 

Aktiviteti I kompanisë L-Shahini Hitachi Albania është i shtrirë në të gjithë territorin e Shqipërisë që nga viti 1993. Duke zbatuar me rigorozitet politikat e saj të brendshme dhe kërkesat tekniko-profesionale, kompania ka zgjeruar gamën e aktiviteteve të saj duke tregtuar tashmë një sërë pajisjesh dhe realizuar kërkesa me cilësi dhe në afat, në të njëjtën kohë duke krijuar një atmosferë të respektit reciprok dhe partneritetit me kompani të tjera dhe punonjësit e saj. L-Shahini prezanton dhe bashkëpunime të tjera me partnerë si: Bell, Bitelli, Gehl, Hamm, Hbm Nomas, Marini, Metso, Terex, Ammann, Arjes, Fuchs, Itm-Group, Kiverco, Metso Minerals.

Çfarë ofron

Që nga viti 1993 L- Shahini shpk HITACHI Albania (Koncesionar Hitachi dhe Distributor Hitachi per SHqiperine) sjell në tregun shqiptar shitje të makinerive dhe pajisjeve të reja të markës Hitachi si dhe shërbimin e  mirëmbajtjes dhe riparimit. Listën e produkteve e kryesojnë makineritë e ndërtimit. Stafi i kualifikuar dhe me eksperiencë asiston për çdo shërbim që ka makineria si: shërbimi i ndërrimit të filtrave dhe vajit, asistencë për riparime të ndryshme të makinerisë etj . Në L- Shahini shpk HITACHI Albania do të gjeni:

- Pajisje kantieri 

- Mjete asfaltimi 

- Minieskavatore dhe Minidumper

- Fadroma dhe Makineri të rënda

- Asfaltoshtruese 

- Makineri për ndarje materialesh, riciklimi dhe copëzimi

- Asistencë për makineri të rënda Hitachi

- Pjesë këmbimi për makineri Hitachi

Shërbime

Asistence per makineri te renda Hitachi
Asistence per makineri te renda Hitachi
Dumper me thyerje dhe pa thyerje ne mes Hitachi
Dumper me thyerje dhe pa thyerje ne mes Hitachi
Eskavatore me goma Hitachi
Eskavatore me goma Hitachi
Eskavatore me zinxhire Hitachi
Eskavatore me zinxhire Hitachi
Fadroma me goma me kove perpara Hitachi
Fadroma me goma me kove perpara Hitachi
Impiante Riciklimi Hitachi
Impiante Riciklimi Hitachi
Makineri ne shitje HItachi
Makineri ne shitje HItachi
Makineri per riciklimin e drurit Hitachi
Makineri per riciklimin e drurit Hitachi
Makineri per seleksionimin e materialeve Hitachi
Makineri per seleksionimin e materialeve Hitachi
Makineri per skrap dhe hekur Hitachi
Makineri per skrap dhe hekur Hitachi
Makineri per thyerjen e gurit Hitachi
Makineri per thyerjen e gurit Hitachi
Makineri specifike per ndarjen e materialit hekur dhe dru HItachi
Makineri specifike per ndarjen e materialit hekur dhe dru HItachi
Minidumper me zinxhir Hitachi
Minidumper me zinxhir Hitachi
Minieskavatore Hitachi
Minieskavatore Hitachi
Minifadroma me goma dhe me zinxhir gome Hitachi
Minifadroma me goma dhe me zinxhir gome Hitachi
Mjete asfaltimi Hitachi
Mjete asfaltimi Hitachi
Pajisje kantieri Hitachi
Pajisje kantieri Hitachi
Pjese kembimi per makineri Hitachi
Pjese kembimi per makineri Hitachi
Rrula per ngjeshje asfalti
Rrula per ngjeshje asfalti
Makineri te renda per germim HItachi
Makineri te renda per germim HItachi

Partnere

Bellgehlammannarjesfuchsitm-groupkivercometso mineralsHitachi-blackmorookaeurope forestry

Magazinat e reja