Secondary Adv

PAPMETAL

 

Përshkrimi

PAPMETAL është partneri më i mirë i tregut shqiptar në prodhimin e çertifikuar të profileve tubolare, llamarinave të çelikut dhe tregtimit të profileve dhe trareve. Investimet në teknologjinë më të fundit të prodhimit dhe stafi i kualifikuar, i mundësojne ofrimin e produkteve më cilesore, në kohë të shpejtë dhe me kosto sa më të ulet për konsumatorin. Me besimin e vazhdueshëm të konsumatorëve, PAPMETAL vazhdon të investojë në teknologjitë e prodhimit të profileve, llamarinave dhe trajtimet e trarëve e konstruksioneve të ndryshme të çelikut.

Standardet e administrimit, prodhimit dhe kontrollit te cilësise janë në perputhje të plotë dhe të çertifikuara sipas Standarteve të Komunitetit Europian, EN 10219-1:2006. Kompania është certifikuar me certifikaten e cilësisë ISO 9001-2008 lëshuar nga IQNET & CISQ/RINA. Në vitin 2013, PAPMETAL është certifikuar me certifikaten e menaxhimit të mbrojtes së sistemeve mjedisore ISO 14001:2004 nga po e njejta kompani Italiane. Ne fundin e vitin 2014, PAPMETAL u vlerësua për Standartet & Cilesine e larte te sherbimit & produkteve dhe u nderua me çmimin: BLETA E ARTE, STANDARTE & CILESI 2014 nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

Çfarë ofron

•    Profile katrore
•    Profile drejtkendore
•    Profile rrethore
•    Profile tubolare cilindrike dekorative
•    Profile tubolare gjysem cilindrike
•    Profil tubolar L
•    Profil tubolar T
•    Profil tubolar Z
•    Celiqe: (Ele; Ele Barabrinjese; Ele Jo Barabrinjese; Ele T; Lamat; Hekur)
•    Trare celiku ( IPE, HEA, UPN, HEB, INP etj.)
•    Llamarine celiku ( Te zeza, Dekape, Te galvanizuara)
•    Shirita llamarine te galvanizuar
•    Tubo te galvanizuara
•    Pllaka llamarine celiku (1500 / 2000 mm me spesore te ndryshem)

•    Panel Sandwich 
•    Llamarine Betoni
•    Llamarine trapez/trapezoidale
•    Profile te hapura U C Sigma (arkarexha)


Përpunojmë llamarinë të nxehtë, të ftohtë, te galvanizuar, S235 & S275, të spesorëve 0.4 mm deri në 5.0 mm në makineritë tona të prodhimit. Prodhojmë llamarinë tabak me gjerësi e gjatësi 1000 – 1250 mm deri në 6000 mm, tubo çeliku nga Ø 18 deri në Ø 159 mm si dhe profile katrore dhe drejtkëndore nga 16 x 16 deri në 150 x 100. Tolerancat e prodhimit janë: ± 1 % të dimensioneve të jashtëme, ± 10 % të spesorit (përjashtuar zona e saldimit), maximum 0.2 % devijim të drejtëvijësisë në gjatësine dhe 0 – 50 mm të gjatësisë totale të profilit. Gjithashtu ju shërbejmë me të gjitha përmasat e kërkuara, brenda tolerancave të prodhimit të makinerive tona.

Shërbime

Ele metalike barabrinjese
Ele metalike barabrinjese
Ele metalike jo barabrinjese
Ele metalike jo barabrinjese
Ele metalike T
Ele metalike T
Hekur profil katror
Hekur profil katror
Hekur profil rrethor
Hekur profil rrethor
Lama metalike
Lama metalike
Profil metalik dekorativ tubolar
Profil metalik dekorativ tubolar
Profile llamarine
Profile llamarine
Profile metalike dretjte kendore
Profile metalike dretjte kendore
Profile metalike gjysem cilindrike
Profile metalike gjysem cilindrike
Profile metalike katrore
Profile metalike katrore
Profile metalike tubulare ne forme L
Profile metalike tubulare ne forme L
Profile metalike tubolare T
Profile metalike tubolare T
Profile metalike tubolare Z
Profile metalike tubolare Z
Profile metalike tubulare
Profile metalike tubulare
Tra metalik, profil UPN
Tra metalik, profil UPN
Traret Metalik IPE
Traret Metalik IPE
Traret metalik HEA
Traret metalik HEA
Traret metalik HEB
Traret metalik HEB
Traret metalik INP
Traret metalik INP
Llamarina betoni
Llamarina betoni
Llamarina trapez, trapezoidale
Llamarina trapez, trapezoidale
Panele Sandwich
Panele Sandwich
Profile te hapura U, C, Sigma (arkarexha)
Profile te hapura U, C, Sigma (arkarexha)
Llamarina tabak
Llamarina tabak
Profile celiku te cilesise se larte
Profile celiku te cilesise se larte
Shirita prej celiku te galvanizuar
Shirita prej celiku te galvanizuar

Katalogu

Katalog PAPMETAL

Historiku

PAPMETAL është lider në tregun shqipëtar në prodhimin e profileve tubolare prej llamarine çeliku dhe tregëtimit të profileve, trarëve, llamarinave të ndryshme prej çeliku. PAPMETAL është krijuar në vitin 1993 nga Veli Hasani. Me një eksperience të gjatë në fushën e tregëtimit  PAPMETAL në vitin 2006 ngriti fabrikën e përpunimit të llamarinës dhe prodhimit të profileve tubolare prej llamarine çeliku në Xhafzotaj, Durrës.


Makineritë e prodhimit janë të teknologjive bashkëkohore dhe prodhim perëndimor.  PAPMETAL ka një staf të kualifikuar, të arsimuar dhe me eksperiencë, i cili përdor teknikat më moderne të prodhimit dhe administrimit me qëllimin e vetëm ofrimin e produkteve cilësore sipas standarteve të Komunitetit Europian. Kompania PAPMETAL vazhdon të investojë në teknologjinë e prodhimit, me qëllim rritjen e kapaciteteve. Në gusht 2014 përfundoi investimi në linjën e tretë të prodhimit të profileve tubolare. Kapaciteti i ri i fabrikës është 50,000 ton në vit.

Video

 

Teknologjia

Cmimi BLETA E ARTE 2014

  

Certifikime

 

llamarina celiku,tubo celiku,tuba celiku,llamarina,shirita llamarine zingato,llamarine e zinkuar,tubo xingato, llamarine godrinuar,profile metalike tubolare,profile hekuri,profile metali,profile tubolare me shumice,profile celiku me shumice,