Secondary Adv

Gruppo Edilcentro

 

Përshkrimi

Shoqeria TEGOLA edilcentro shpk eshte krijuar ne tetor 2003. Dy muaj mbas krijimit te saj shoqeria filloi investimin e pare te ketij lloji ne Shqiperi, ate te prodhimit te Tjegullave. lnvestimi ka ne baze te tij teknologjine me bashkekohore europiane dhe permban ne vetvete artin e teknollogjise moderne.