Secondary Adv

Leon Konstruksion

 

Përshkrimi

AL- Ndërtojmë të Ardhmen, Restaurojmë të Shkuarën


Leon Konstruksion, ndër kompanitë më të standartizuara në industrinë e ndërtimit me qendër në Tiranë dhe veprimtari në cdo qytet të Shqipërisë, ofron standartet më të larta në tregun vendas e te huaj.  E certifikuar nga Ministria e Transporteve dhe Punëve Publike dhe e licensuar nga Ministria e Kulturës që nga viti 2008 ofron shërbimet e restaurimit në Objekte me vështirësi dhe rëndësi të vecantë. Me mbi 10 vite eksperiencë në treg, mbart në portofol projekte të shumta civile dhe industriale,infrastrukure rrugore, rikonstruktime dhe restaurime.  Korrektësia dhe besueshmëria e Leon Konstruksion përcillet nëpërmjet bashkëpunimeve me partner të rëndësishëm si  USAID, AADF, DEA, TAP, Ministria Kulturës, institucione private dhe publike,kompani ndërtimi të sukesshme në Shqipëri etj.

 

ENG- Restore the past, build the future


Leon Construction, one of the most standardized companies in construction industry, based in Tirana and with activities across Albania , offers the highest standards in local and foreign market. Certified by Ministry of Transport and Public works , and licensed by the Ministry of Culture since 2008. The company offers restoration services in objects with special difficulties and importance.  With over 10 years of experience on market, carries on portfolio numerous civil and industrial projects, road infrastructure, reconstructions and restorations.Leon Construction’s correctness and credibility is followed through collaborations with important partners such as USAID, AADF, DEA, TAP, Ministry of Culture, private and public institutions, and successful construction companies in Albania etc. With Leon Construction Your Building Projects become A Reality!

Çfarë ofron

AL- Me Leon Konstruksion Projektet tuaja ne Ndertim behen realitet! Ne ofrojme zgjidhje dhe sherbime per realizimin e punimeve si:


1. Suvatime te brendshme dhe te jashtme
2. Shtrim me pllaka, parket,linoleum
3. Punime murature (mur me tulle, blloqe betoni, guri)
4. Punime gipsi dhe rifinitura, tavane te varura gips, pllaka gipsi dhe mure gipsi
5. Shtresa niveluese per ambiente te brendshme, garazhde,rampa
6. Montim vetrata dhe realizim fasadash strukturale
7. Punime fasade,veshje me polisterol sisteme kapot,grafiato, mermer, travertine
8. Patinime muresh, lyerje per ambiente te brendshme e te jashtme
9. Prodhime me porosi si dhe montime te Dyer dhe Dritareve plastike
10. Rikonstruksion Objektesh.
11. Restaurim i objekteve kulturore, historike
12. Cati me rrasa guri, tjegulla,me kapriata druri
13. Hidroizolime catish, tarracash
14. Ndertim ambientesh sportive
15. Infrastrukture rrugore
16. Ndertim ure, vepra arti
17. Ndertime me konstruksone metalike
18. Ndricim I jashtem
19. Peme dekorative ,mbjellje bari dhe gjelberim I ulet
20. Punime germim
21. Sistemimete jashtme
22. Punime hidraulike
23. Punime me panele sanduich
24. Punime prishjeje
25. Sisteme ndricimi rrugor
26. Shtrim trotuaresh me pllaka dhe me kalldrem
27. Sisteme te mbrojtjes antizjarr
28. Sisteme sinjalizim zjarri
29. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
30. Ndertim impiantesh elektrike
31. Impiante furnizimit me uje
32. Impianti I shkarkimit te ujrave te perdorura
33. Impiante kondicionimi me sistem VRF (Variable Refrigerant Floë)
34. Impiante kondicionimi chiller (pompe nxehtesie) dhe fan-coil
35. Sisteme kondicionimi
36. Sisteme ftohese per dhoma serveri dhe UPS
37. Ndertime per nenstacione, gabinat etransformacionit linjat e TN, tensionit te mesem, shperndarjes

ENG- We provide solutions and services for the realization of works such as:


1. Interior and exterior plastering
2. Laying tiles, parquet, linoleum
3. Masonry works (brick walls, concrete blocks, stone)
4. Gypsum works and refinishes, suspended gypsum ceilings, gypsum tiles and gypsum walls
5. Leveling layers for indoor, garage, ramp
6. Windows and structural facade implementation
7. Facade works, polisterol cover capot systems, graphite, marble, travertine
8. Patching walls, painting for indoor and outdoor environments
9. Production and installation of plastic windows and doors
10. Reconstruction of Objects.
11. Restoration of cultural and historical sites
12. Stone tile roofs, tiles, wooden truss
13. Waterproofing roofs, terraces
14. Construction of sports facilities
15. Road Infrastructure
16. Construction of bridges, and artwork
17. Steel constructions
18. External lighting
19. Decorative trees, grass planting and low greenery
20. Excavation works
21. External regulation
22. Hydraulic work
23. Works with sandwich panels
24. Demolition works
25. Road lighting systems
26. Pavement sidewalks with tiles and cobblestones
27. Anti-fire protection systems
28. Fire alarm systems
29. Telephone lines and telecommunication systems
30. Construction of electrical system
31. Water supply system
32. Sewerage system
33. VRF air conditioning systems (Variable Refrigerant Flood)
34. Chiller conditioning system (heat pump) and fan coil
35. Air conditioning systems
36. Cooling system for server rooms and UPS
37. Construction for electrical central, transvers gabin, high voltage lines, medium voltage.

Shërbime

Restaurim i objekteve kulturore
Restaurim i objekteve kulturore
Restaurim i objekteve historike
Restaurim i objekteve historike
Ndertim ambientesh sportive
Ndertim ambientesh sportive
Cati me rrasa guri
Cati me rrasa guri
Cati me tjegulla
Cati me tjegulla
Cati me kapriate druri
Cati me kapriate druri
Hidroizolime catish, tarracash
Hidroizolime catish, tarracash
Infrastrukture rrugore
Infrastrukture rrugore
Ndertim ure, vepra arti
Ndertim ure, vepra arti
Ndertime me  konstruksone metalike
Ndertime me konstruksone metalike
Ndricim I jashtem
Ndricim I jashtem
Peme dekorative ,mbjellje bari dhe gjelberim I ulet
Peme dekorative ,mbjellje bari dhe gjelberim I ulet
Punime germimi
Punime germimi
Punime hidraulike
Punime hidraulike
Punime me panele sanduich
Punime me panele sanduich
Punime murature (mur me tulle, blloqe betoni, guri)
Punime murature (mur me tulle, blloqe betoni, guri)
Punime prishjeje
Punime prishjeje
Sisteme ndricimi rrugor
Sisteme ndricimi rrugor
Sistemime te jashtme
Sistemime te jashtme
Shtrim me pllaka, parket, linoleum
Shtrim me pllaka, parket, linoleum
Shtrim trotuaresh me pllaka dhe me kalldrem
Shtrim trotuaresh me pllaka dhe me kalldrem
Shtresa niveluese per ambiente te brendshme, garazhde rampa
Shtresa niveluese per ambiente te brendshme, garazhde rampa
Suvatime te brendshme dhe te jashtme
Suvatime te brendshme dhe te jashtme
Sistemet e mbrojtjes antizjarr
Sistemet e mbrojtjes antizjarr
Sisteme sinjalizim zjarri
Sisteme sinjalizim zjarri
Impiante dhe linja telefonie dhe  telekomunikacioni
Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni
Patinime muresh, lyerje per ambiente te brendshme, jashtme
Patinime muresh, lyerje per ambiente te brendshme, jashtme
Punime fasade veshje me polisterol, grafiato, mermer travertine
Punime fasade veshje me polisterol, grafiato, mermer travertine
Punime gipsi dhe rifinitura, tavane te varura gips, pllaka gipsi dhe mure gips
Punime gipsi dhe rifinitura, tavane te varura gips, pllaka gipsi dhe mure gips
Ndertim impiantesh elektrike
Ndertim impiantesh elektrike
Impiante furnizimit me uje
Impiante furnizimit me uje
Impianti I shkarkimit te ujrave te perdorura
Impianti I shkarkimit te ujrave te perdorura
Impiante kondicionimi me sistem VRF (Variable Refrigerant Flow)
Impiante kondicionimi me sistem VRF (Variable Refrigerant Flow)
Impiante kondicionimi chiller (pompe nxehtesie) dhe fan-coil
Impiante kondicionimi chiller (pompe nxehtesie) dhe fan-coil
Sisteme kondicionimi
Sisteme kondicionimi
Sisteme ftohese per dhoma serveri dhe UPS
Sisteme ftohese per dhoma serveri dhe UPS
Ndertime per nenstacione, gabinat e transformacionit
Ndertime per nenstacione, gabinat e transformacionit
Linja TN,  tensioni te mesem, shperndarje
Linja TN, tensioni te mesem, shperndarje

Punë të kryera

Restaurimi i murit rrethues ne Kalane e Beratit
Restaurimi i murit rrethues ne Kalane e Beratit
Kalaja e Porto Palermos
Kalaja e Porto Palermos
Kampingu ne Shishtavec Kukes
Kampingu ne Shishtavec Kukes
Restaurim Muzeu Etnografik Vlore
Restaurim Muzeu Etnografik Vlore
Ndertim magazine, Nen Stacion, Rrashbull
Ndertim magazine, Nen Stacion, Rrashbull
Rikonstruksioni i Pazari i Korces
Rikonstruksioni i Pazari i Korces
Qendra e sherbimeve publike te integruara Gjirokaster
Qendra e sherbimeve publike te integruara Gjirokaster
Rehabilitimi i fasadave pergjate Bulevardit Republika, Berat
Rehabilitimi i fasadave pergjate Bulevardit Republika, Berat
Restaurimi i Baneses Fico
Restaurimi i Baneses Fico
Restaurimi i Kishes se Shen Spiridhonit
Restaurimi i Kishes se Shen Spiridhonit
Restaurimi i shtepise Kongresi i Lushnjes
Restaurimi i shtepise Kongresi i Lushnjes
Rikonstruksion i Cerdhes dhe Ndertim i qendres sociale Delvine
Rikonstruksion i Cerdhes dhe Ndertim i qendres sociale Delvine
Rikonstruksion i Qendres se sherbimeve publike te integruara Fier
Rikonstruksion i Qendres se sherbimeve publike te integruara Fier
Rikonstruksioni i Godines ne Shkollen e Bashkuar
Rikonstruksioni i Godines ne Shkollen e Bashkuar
Rikonstruksioni I Bashkise Berat
Rikonstruksioni I Bashkise Berat
OST
OST
Punime Mekanike Dhe Elektrike ne Ish Seline E Drejtorise Se Sigurimit te Shtetit, Muzeu I Gjethit
Punime Mekanike Dhe Elektrike ne Ish Seline E Drejtorise Se Sigurimit te Shtetit, Muzeu I Gjethit
Rikonstruksion I Kopshtit Erjola Lluka Dhe Qendres Sociale Ne Qytetin Puke
Rikonstruksion I Kopshtit Erjola Lluka Dhe Qendres Sociale Ne Qytetin Puke
Restaurim I Muzeut Etnografik Vlore
Restaurim I Muzeut Etnografik Vlore
Inima
Inima
Rehabilitim I Shkolles se Mesme Dhe 9-Vjecare Ballagat
Rehabilitim I Shkolles se Mesme Dhe 9-Vjecare Ballagat
Pazari I Gjirokastres
Pazari I Gjirokastres
Adisa Gjirokaster
Adisa Gjirokaster
Adisa Kavaje
Adisa Kavaje
Muzeu Gjon Milli Korce
Muzeu Gjon Milli Korce
Pazari, Gjirokaster
Pazari, Gjirokaster
Shkolla Qybra Sokoli, Prrenjas
Shkolla Qybra Sokoli, Prrenjas
Godine ne Korce
Godine ne Korce
Bashkia Berat
Bashkia Berat
Rikonstruksionin  e Adises  ne Kombinat
Rikonstruksionin e Adises ne Kombinat
Rikonstruksioni i Kopshtit ne Dyshnik
Rikonstruksioni i Kopshtit ne Dyshnik
Rikonstruksion I rruges se fshatit Kerkove
Rikonstruksion I rruges se fshatit Kerkove
Rikonstruksion I rruges Panairi
Rikonstruksion I rruges Panairi
Restaurimi i Kalldremeve ne Pazarin e Gjirokastres
Restaurimi i Kalldremeve ne Pazarin e Gjirokastres
Ndertimi i Rruges Ymer Behluli
Ndertimi i Rruges Ymer Behluli
Kopshti NR.3 Vlore
Kopshti NR.3 Vlore
Adisa ne Lushnje
Adisa ne Lushnje
Godina administrative 6 e Lotit 3 ne Portin e Durresit
Godina administrative 6 e Lotit 3 ne Portin e Durresit
Mirembajtjen e kulles se sahatit, kalaja preze
Mirembajtjen e kulles se sahatit, kalaja preze
Punimet ne Lotin 2 ne portin e Durresit
Punimet ne Lotin 2 ne portin e Durresit
Rikonstruksionit te Shtepise se Andon Z Cajupit
Rikonstruksionit te Shtepise se Andon Z Cajupit
Ndertim i fushave sportive Tirane
Ndertim i fushave sportive Tirane
Restaurimi i Teqese, Tyrbes dhe Murit te Kalase ne Kanine
Restaurimi i Teqese, Tyrbes dhe Murit te Kalase ne Kanine
Rikonstruksioni i traktit 110kv te traktit Fier Kucove
Rikonstruksioni i traktit 110kv te traktit Fier Kucove
Shkolla 9-vjecare, Gose
Shkolla 9-vjecare, Gose
Permiresimi dhe rinovimi i Muzeve te Gjirokastres
Permiresimi dhe rinovimi i Muzeve te Gjirokastres
Restaurimi i Aneksit te Bibliotekes Kombetare
Restaurimi i Aneksit te Bibliotekes Kombetare
Restaurimi i Kulles se Sahatit, Kruje
Restaurimi i Kulles se Sahatit, Kruje
Restaurimi i Teqese se Dollmes, Kruje
Restaurimi i Teqese se Dollmes, Kruje
Restaurimi i Muzeut Etnografik ne Gjirokaster
Restaurimi i Muzeut Etnografik ne Gjirokaster
Rikonstruksioni i Zyrave Postare, Elbasan
Rikonstruksioni i Zyrave Postare, Elbasan
Rindertimi i teatrit Colodi
Rindertimi i teatrit Colodi
Restaurimi i Fasades se Mozaikut te Muzeut Historik Kombetar, Tirane
Restaurimi i Fasades se Mozaikut te Muzeut Historik Kombetar, Tirane
Rikonstruksioni i Maternitetit te Ri Koco Gliozheni
Rikonstruksioni i Maternitetit te Ri Koco Gliozheni
Restaurimi i Muzeut Etnografik Kavaje
Restaurimi i Muzeut Etnografik Kavaje
Restaurimi dhe muzealizimi i Muzeut Etnografik te Krujes
Restaurimi dhe muzealizimi i Muzeut Etnografik te Krujes
Restaurimi i Lagjes Mangalem dhe zones prane Muzeut Etnografik, Berat
Restaurimi i Lagjes Mangalem dhe zones prane Muzeut Etnografik, Berat
Rikonstruksioni i Salles Polifunksionale te Bashkise Himare
Rikonstruksioni i Salles Polifunksionale te Bashkise Himare
Rivitalizimi i sheshit Cerciz Topulli dhe sheshit te Bashkise, Gjirokaster
Rivitalizimi i sheshit Cerciz Topulli dhe sheshit te Bashkise, Gjirokaster
Rivitalizimi i sheshit te Shtepise se Pionereve, Gjirokaster
Rivitalizimi i sheshit te Shtepise se Pionereve, Gjirokaster

Certifikime

Video

 

 
 
View this post on Instagram

A post shared by Leon Konstruksion (@leonkonstruksion)