Secondary Adv

Segment

 

Përshkrimi

SEGMENT SHA Albania vjen me një background të gjatë në fushën e distribucionit të makinerive të ndertimit dhe asfaltit dhe ka filluar aktivitetin e saj në Shqipëri në vitin 2005. Tashmë kompania SEGMENT operon e vetme duke mbuluar një gamë të gjërë makinerish në fushën e ndërtimit. Hapësira e ndarë për zyrat komerciale mbulon një siperfaqe prej 150 m2, magazina e pjeseve të këmbimit mbulon një sipërfaqe prej 750 m2 dhe servisi me një ambjent prej 400 m2.

Kompania gjithashtu disponon 2 makina të cilat janë të pajisura me veglat e duhura për të kryer shërbime jashtë mjediseve të servisit. Segment është e fokusuar në furnizimin e një game me produkte teknike, makina dhe shërbime në sektorin e ndërtimit,për kamiona dhe dampera, asfalt dhe ndërtime rrugesh, miniera dhe gurore, makina për levizjen e dheut, vinca të ndryshëm dhe pajisje riciklimi. Në cdo sektor të lartpërmendur, përvec kualitetit të lartë dhe gamës me emër në botë, suport në cdo moment, në cdo anë të vendit dhe shërbime pas shitjes. Kompania ofron gjithashtu dhe gamën e gjërë të pjesëve të këmbimit.

Çfarë ofron

Kompania SEGMENT SHA Albania operon në Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të makinerive dhe pajisjeve që përdoren për punimet e ndërtimit, për ndërmarrjet industriale, veprave të ndryshme teknike apo të infrastruktures si dhe tregtimit me shumicë dhe pakicë, import-eksport të pjesëve të këmbimit të çdo tipi për këto makineri apo çdo lloj materiali tjetër që përdoret në fushat përkatëse të specifikuar më sipër.

Montim dhe instalim, riparim dhe mirëmbajtje të makinerive që përdoren për punimet e ndërtimit si dhe kryerja e shërbimeve të ndryshme inxhinieriko-mekanike të çdo lloji që përdoren në aktivitetet përkatese të përcaktuara në pikën e mësipërme të këtij objekti. Gjithashtu Segment ofron aditive per prodhimin e asfaltit, asfalt me ngjyre, aditive antingjites etj. Për realizimin e shitjeve të makinerive, të pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit të këtyre makinerive, shoqëria mund të kryejë rolin e komisionerit apo të ndërmjetesit tregtar, të hapë zyra përfaqesimi si brenda vendit ashtu edhe jashtë territorit te Republikes së Shqiperisë. 

Shërbime

Magazine servisimi dhe pjese kembimi
Magazine servisimi dhe pjese kembimi
Pjese kembimi per makineri kantieri
Pjese kembimi per makineri kantieri
Pjese makinerish
Pjese makinerish
Servis per makineri kantieri
Servis per makineri kantieri
Impiante asfalto betoni
Impiante asfalto betoni
Makineri me pompe per betoniere
Makineri me pompe per betoniere
Makineri per ngjeshjen e dheut
Makineri per ngjeshjen e dheut
Makineri per shtrim asfalti
Makineri per shtrim asfalti
Makineri  te renda
Makineri te renda
Makineri transporti materialesh
Makineri transporti materialesh
Rula per ngjeshje asfalti
Rula per ngjeshje asfalti
Servis per makineri ne terren
Servis per makineri ne terren
Servisim i makinerive te renda
Servisim i makinerive te renda
Servisim makinerishe te renda
Servisim makinerishe te renda
Betoniere
Betoniere
Makineri ngritese
Makineri ngritese
Vinca
Vinca
Impiante cimentoje
Impiante cimentoje
Asfalt me ngjyre
Asfalt me ngjyre
Aditive asfalti
Aditive asfalti
Servis i autorizuar nga Atlas Copco
Servis i autorizuar nga Atlas Copco
Servis i autorizuar per makineri CIFA
Servis i autorizuar per makineri CIFA
Makineri ndertimi Atlas Copco
Makineri ndertimi Atlas Copco
Prodhim Asfalti me fiber dhe polimer
Prodhim Asfalti me fiber dhe polimer
Aksesore per makineri Atlas Copco
Aksesore per makineri Atlas Copco
Betoniere Cifa HD 12
Betoniere Cifa HD 12
Vajra motorrike dhe lubrifikante Petronas
Vajra motorrike dhe lubrifikante Petronas
Pompa betoni Cifa ne shitje
Pompa betoni Cifa ne shitje
Kulle ndricimi Led V5+
Kulle ndricimi Led V5+
Pompa Atlas Copco per injektimin e cimentos model MAI
Pompa Atlas Copco per injektimin e cimentos model MAI

Katalogu

Katalog Segment
Katalog Segment
Katalog Segment
Katalog Segment
Katalog Segment

Historiku

Segment sha është një kompani me të drejta zyrtare shitje dhe shërbimi e cila operon në Shqipëri që në 2005. Objekti i biznesit është shitja dhe shërbimi pas shitjes i makinerive të rënda në sektorin e ndërtimit duke bashkëpunuar me kontraktorë të ndryshëm, kompani ndërtimi, prodhues betoni dhe asfalti dhe gjithashtu individë të ndryshëm private duke ofruar shërbim pas shitje dhe pjesë këmbimi të gamave për të cilat kanë autorizim zyrtar. Fokusi i tyre ështe krijimi i një vlere të shtuar duke pasur një orientim të fortë ndaj klientit, staf të kualifikuar dhe mbajtje përgjegjësie.

Punë të kryera

Segment1411209022
Segment1411209030
Segment1411209038
Segment1411209045
Segment1411209052
Segment1411209060
Foto gjate transportit te impiantit te levizshem Cifa mobile 50 dorezuar ne Elbasan 1
Foto gjate transportit te impiantit te levizshem Cifa mobile 50 dorezuar ne Elbasan 1
Asfalto Shtruese Dynapac SD 2500 CS gjate komisionimit
Asfalto Shtruese Dynapac SD 2500 CS gjate komisionimit
Autostrada Prishtine-Shkup, Ferizaj
Autostrada Prishtine-Shkup, Ferizaj
Kosove
Kosove
Ndertimi dhe furnizimi i gypit kryesor te ujesjellesit te Prizerenit
Ndertimi dhe furnizimi i gypit kryesor te ujesjellesit te Prizerenit
Kamione vetshkarkues Astra HD9 me strukture Cantoni
Kamione vetshkarkues Astra HD9 me strukture Cantoni
Nderrim Qypi betoniere
Nderrim Qypi betoniere
Pompe betoni Cifa K 48 m e montuar ne shasi Astra HD 9
Pompe betoni Cifa K 48 m e montuar ne shasi Astra HD 9
Dorezim i makinerive te vecanta, pompe e re CIFA K55, CIFA K36 dhe Impiant Betoni CIFA - Euromecc 5VE ME
Dorezim i makinerive te vecanta, pompe e re CIFA K55, CIFA K36 dhe Impiant Betoni CIFA - Euromecc 5VE ME
Dorezimi i dy rrulave te ri Dynapac te gjenerates se 6-te per Bau Mineral
Dorezimi i dy rrulave te ri Dynapac te gjenerates se 6-te per Bau Mineral
Dorezimi i flotes se re prej 5 betonierve,  CIFA model HD12+ (13 m3) montuar ne MB Arocs Euro 5
Dorezimi i flotes se re prej 5 betonierve, CIFA model HD12+ (13 m3) montuar ne MB Arocs Euro 5
Dynapac CA4600D, Ferizaj
Dynapac CA4600D, Ferizaj
Instalimi dhe konfigurimi i shendrrueseve frekuencore per sistem ujitjeje Danfoss AQUA Drive, Divjake
Instalimi dhe konfigurimi i shendrrueseve frekuencore per sistem ujitjeje Danfoss AQUA Drive, Divjake
Instalimi i dy vakum pompave Atlas Copco ne paketuese farmacuetike
Instalimi i dy vakum pompave Atlas Copco ne paketuese farmacuetike
Intervenimet rrugore me makineri AtlasCopco
Intervenimet rrugore me makineri AtlasCopco
Makineri Dynapac CC224HF, Drenas
Makineri Dynapac CC224HF, Drenas
Pompa CIFA model K55, e montuar ne Mercedes Arocs
Pompa CIFA model K55, e montuar ne Mercedes Arocs
Pompe CIFA 48m + 12mc betoniere nga klienti Alba Beton,  Piramida ne Tirane
Pompe CIFA 48m + 12mc betoniere nga klienti Alba Beton, Piramida ne Tirane
Punimet e asfaltimit ne rrugen Arkitekt Karl Gega, Prishtine
Punimet e asfaltimit ne rrugen Arkitekt Karl Gega, Prishtine
Riparime rrugore me paisje Atlas Copco, Kompresor ajri XAS48, cekic R-Tex, Ndermarrja Publike Banesore
Riparime rrugore me paisje Atlas Copco, Kompresor ajri XAS48, cekic R-Tex, Ndermarrja Publike Banesore
CIFA K36-5 me 5 krah e montuar ne Iveco, Dorezim ne Maqedonine e Veriut
CIFA K36-5 me 5 krah e montuar ne Iveco, Dorezim ne Maqedonine e Veriut
CIFA K55 e montuar ne Iveco, Dorezim ne portin e Durresit
CIFA K55 e montuar ne Iveco, Dorezim ne portin e Durresit
Dorezimi i dy rrulave Dynapac gjenerata e gjashte, Tirane dhe Prishtine
Dorezimi i dy rrulave Dynapac gjenerata e gjashte, Tirane dhe Prishtine
Impiant Statik Betoni me kapacitet 120m3 ne ore,  Anchor Invest, Tirane
Impiant Statik Betoni me kapacitet 120m3 ne ore, Anchor Invest, Tirane
Pompa e re CIFA K55L ne Iveco 2022
Pompa e re CIFA K55L ne Iveco 2022
Pompa e re Zoomlion e montuar ne Astra HD9 EURO 6 model ZL40
Pompa e re Zoomlion e montuar ne Astra HD9 EURO 6 model ZL40
Autopompe betoni ZOOMLION ZL49 montuar ne Mercedes Benz Arocs 4148
Autopompe betoni ZOOMLION ZL49 montuar ne Mercedes Benz Arocs 4148
Cekic Epiroc MB1000 ne tunelin ne Han te Elezit, kontraktori GCF Italy
Cekic Epiroc MB1000 ne tunelin ne Han te Elezit, kontraktori GCF Italy
Dorezimi dhe startimi i pompes Zoomlion ZL49 me 6 krahe
Dorezimi dhe startimi i pompes Zoomlion ZL49 me 6 krahe
Dorezimi dhe startimi i shpueses SmartRoc T35 ne Gadime
Dorezimi dhe startimi i shpueses SmartRoc T35 ne Gadime
Dorezimi i pompes Tirane, CIFA K36L HP1606H
Dorezimi i pompes Tirane, CIFA K36L HP1606H
Qyp betoni me kapacitet 9 m3 i montuar ne mikserin Liebeherr
Qyp betoni me kapacitet 9 m3 i montuar ne mikserin Liebeherr
Startimi i asfaltshtruesit te ri Dynapac SD2500CS
Startimi i asfaltshtruesit te ri Dynapac SD2500CS

Partnere

Filiali Kosove

KOSOVE
SEGMENT SHA
Adresa: Rruga Lagjia Marigona, Preoc, Gracanice, Prishtina 10500
Tel: +381 38 55 11 44
Fax: +381 38 55 11 66
E-mail: info@segment-rks.com

 

SEGMENT SHA dega Kosove filloi aktivitetin e saj nga viti 2009. Hapësira e zyrave komerciale përbën një hapësirë prej 50m2, ajo e pjesëve të këmbimit dhe magazinës është 100 m2, si dhe disponon një hapësirë doganore për promovimin e produkteve dhe makinerive të ndryshme me një hapesire prej 100m2. Kompania ka në dispozicion një njësi servisi të lëvizshëm.

SEGMENT SHA dega Kosove është e fokusuar në furnizimin e një game të produkteve teknike, makineri dhe servise për sektorin e ndërtimit, kamiona dhe dampera, asfaltit dhe ndërtimit të rrugeve, minierave dhe gurthyëseve, gërmime dheu, vinca të ndryshëm dhe riciklim. Për secilin sektor, përvec cilësisë së lartë të produkteve, mbështetjes së mundësuar në cdo anë të vendit dhe shërbimeve të pas shitjes, kompania gjithashtu ofron një varg të gjërë të pjesëve të këmbimit.

Filiali Tirane

Tirana Industrial Park, Kapanoni nr.41, Rruga Egnatia, Kashar, Tirane

 

Video

Certifkime