Secondary Adv

Namiku 08

 

Përshkrimi

Namiku-08 shpk operon në tregun vendas me një eksperiencë 18-vjecare në prodhimin e blloqeve, pllakave, bordurave dhe soletave prej betoni. Fillimisht kompania nisi prodhimin me blloqe të thjeshta betoni, për tu zgjeruar në një fabrikë me teknologjinë më moderne, me produkte të shumellojta, forma nga më të ndryshmet si dhe në të gjitha ngjyrat e mundshme. Tashmë Namiku-08 shpk ofron për të gjithë klientët një gamë të gjërë produktesh betoni dekorative, duke u kujdesur për imazhin e ambjentit deri në detaje, duke bërë diferencën nga konkurrentët në treg.

 

Në kuadër të kompanisë paralelisht me lëndën e parë janë zhvilluar edhe produktet e gatshshme prej betoni. E tëra kjo falë menaxhmentit i cili ka udhëhequr një strategji për të zhvilluar kompaninë dhe stafin, të cilët kohë pas kohe bëjnë trajnime. Misioni Namiku-08 shpk është ofrimi i vazhdueshëm i produkteve të betonit sipas standardeteve evropiane, të sigurta dhe në kohën e duhur tek klienti. Ky mision është objektivi kryesor dhe në vazhdimësi synohet të përmirësohet duke u mbështetur në traditën dhe eksperiencën e punonjësve, kreativitetin e tyre, avancimin e vazhdueshëm të metodave të punës dhe aplikimit të teknologjisë moderne, respektimin e standardeve evropiane dhe rregullave teknike me synim përmbushjen e kërkesave të cdo klienti.

Çfarë ofron

Kompania Namiku-08 shpk ofron një gamë të gjërë produktesh prej betoni: Blloqe betoni me shumice; Blloqe betoni; Blloqe per kanalizime; Bordura betoni me shumice; Bordura betoni per shtepi, vila; Bordura betoni per trotuare; Pllaka betoni me ngjyre; Pllaka betoni me shumice; Pllaka dekorative betoni; Pllaka betoni per oborre; Pllaka trotuari ne forme tulle; Pllaka dekorative trotuari; Pllaka per trotuare; Pllaka trotuari romb; Pllaka trotuari dekorative; Prodhim blloqesh me shumice; Prodhime betoni me shumice; Punime pllakash trotuari; Struktura betoni me shumice, etj.

 

Kompania realizon edhe të gjitha punimet e nevojshme si shtrim pllakash betoni për trotuare, oborre, bordura betoni për objekte të ndryshme, rrugë, shtrim rrjetesh kanalizime me blloqe të posacme. Qëllimi kryesor është ofrimi i produkteve cilësore, duke u siguruar që këto produkte të përmbushin plotësisht kërkesat e tyre dhe kërkesat rregullatore, si dhe sigurimi i një gjendje të qëndrueshme financiare për të kënaqur interesat e kompanisë.

Shërbime

Pllaka betoni per oborre
Pllaka betoni per oborre
Pllaka dekorative betoni
Pllaka dekorative betoni
Pllaka dekorative trotuari
Pllaka dekorative trotuari
Pllaka per trotuare
Pllaka per trotuare
Pllaka trotuari ne forme tulle
Pllaka trotuari ne forme tulle
Pllaka trotuari romb
Pllaka trotuari romb
Pllaka trotuari, stilimi dekorativ
Pllaka trotuari, stilimi dekorativ
Punime pllakash trotuari
Punime pllakash trotuari
Shtrime pllakash betoni
Shtrime pllakash betoni
Struktura betoni me shumice
Struktura betoni me shumice
Prodhime betoni me shumice
Prodhime betoni me shumice
Prodhim blloqesh me shumice
Prodhim blloqesh me shumice
Pllaka betoni me shumice
Pllaka betoni me shumice
Pllaka betoni me ngjyre
Pllaka betoni me ngjyre
Bordura betoni per trotuare
Bordura betoni per trotuare
Bordura betoni per shtepi,
Bordura betoni per shtepi,
Blloqe per kanalizime
Blloqe per kanalizime
Blloqe betoni
Blloqe betoni
Blloqe betoni me shumice
Blloqe betoni me shumice
Bordura betoni me shumice
Bordura betoni me shumice
Produkte betoni dekorative
Produkte betoni dekorative
Bordura betoni per rruge
Bordura betoni per rruge
Shtrime pllakash betoni per banesa private
Shtrime pllakash betoni per banesa private
Shtrime rrjetesh kanalizime me blloqe te posacme
Shtrime rrjetesh kanalizime me blloqe te posacme
Soleta prej betoni
Soleta prej betoni

Historiku

Namiku-08 shpk është themeluar në vitin 1996 me seli në Tiranë. Kompania ka si objekt të veprimtarisë së saj prodhimin e pllakave prej betoni për troturare, bordura, blloqe të presuara si dhe soleta. Në fillesat e saj firma ka qënë një punishte prodhimi e vogël, por me kalimin e kohës kërkesa për produktet prej betoni sa vinin e shtoheshin, dhe kjo bëri që Namiku-08 shpk nga një punishte e vogël prodhimi të produkteve të betonit të shëndërrohej në një fabrikë moderne duke e zgjeruar aktivitetin e saj edhe me filiale të tjera në Tiranë, si dhe shpërndarje produktesh në qytetet e tjera brenda vendit. Kompania ka një staf të kualifikuar i cili është në dizpozicion të klientëve për cdo kërkesë duke nisur që nga punimi dhe prodhimin i pllakave e deri  tek dhënia e formës dhe shërbimi pas shitjes. Namiku-08 shpk hyri në treg me produkte cilësore të prodhuara me teknologjitë më bashkëkohore duke bërë të mundur afirmimin e kompanisë si dhe fitimin e një klientele që beson tek produktet e Namiku-08.

Punë të kryera

Shkolle 9-vjecare Kamez
Shkolle 9-vjecare Kamez
Akademia e Policise ne Tirane
Akademia e Policise ne Tirane
Universiteti Aleksander Moisiu Durres
Universiteti Aleksander Moisiu Durres
Punime per shtepi private
Punime per shtepi private
Punime per Kesh sha
Punime per Kesh sha
Punime per godine komerciale
Punime per godine komerciale
Rikostruksion njesia nr.5 Tirane
Rikostruksion njesia nr.5 Tirane
Pllaka oborri per vile
Pllaka oborri per vile
Pllaka trotuari me efekt 3D
Pllaka trotuari me efekt 3D
Shkolla Fshati Rinia
Shkolla Fshati Rinia
Drejtoria e pergjithshme e sherbimeve te transportit
Drejtoria e pergjithshme e sherbimeve te transportit
Pune ne durres
Pune ne durres
Punim ne Lushnje
Punim ne Lushnje
Shtrim oborri ne banese private
Shtrim oborri ne banese private
Shtrimi i pllakave dhe vendosje e bordurave, Eco Park, Durres
Shtrimi i pllakave dhe vendosje e bordurave, Eco Park, Durres

Filiale