Secondary Adv

TUNAMAR Sh.p.k

 

Përshkrimi

TUNAMAR Sh.p.k, eshte nje kompani e dedikuar per te ndihmuar klientet e saj te maksimizojne produktivitetin, efikasitetin dhe sigurine duke permiresuar perfitimin ne ushtrimin e aktivitetit te tyre. Asnje projekt nuk eshte shume i vogel apo shume i nderlikuar per ne. Ne mund te sigurojme zgjidhje kyce nga inxhinieri i projektimit dhe simulimi gjate gjithe rruges nepernjet instalimit dhe manaxhimit te projektit.


Ne krenohemi ne ofrimin e sherbimit te jashtezakonshem dhe fleksibilitetit per klientet tane. Zgjidhjet tona ndryshojne ne kompleksitetin e varianteve nga sistemet e peshimit manual deri ne sistemet e teknologjise bashkekohore te automatizuara si, Peshore per Kamione, Peshore Hekurudhore, Peshore Industriale, Peshore Aksiale, Peshore per Kafshet, Peshore Vinci te levizshme, Bazamente te Peshoreve Elektronike, Sisteme Dinamike te peshimit,Peshore Sillosi,etj si dhe furnizimeve te pajisjeve te ndryshme.


Cdo zgjidhje ge ne propozojme eshte konsideruar ne meritat e veta, per te siguruar fitimet maksimale te produktivitetit dhe nje kthim te shpejte te investimit. Per mbi 13 vjet misioni yne ka mbetur i pandryshuar: Te optimizoje produktivitetin, efikasitetin dhe ergonomizimin e hapesires ne punen tuaj.

Çfarë ofron

TUNAMAR Sh.p.k eshte e vetmja kompani qe prej vitit 2014 e Autorizuar me vendim Administrativ nga Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ne Shtetin e Shqiperise, per te realizuar sherbimin: Riparim, Verifikim dhe Vulosje te perkohshme te instrumentave mates te peshimit ligjerisht te kontrolluar.

 

TUNAMAR Sh.p.k ka kater veprimtari te specializuara dhe te lidhura me Prodhimin, Vendosjen ne pune, Kthimin ne konformitet dhe Mirembajtjen e Peshoreve Elektronike Industriale.

 

Aktiviteti 1: Kompania jone eshte e vetmja kompani ne Shqiperi qe kujdeset per te Prodhuar Peshore Elektronike ne tonazh dhe cilesi, me Markimin CE dhe Markimin Metrologjik Suplementar M sipas Direktives: 2014/31/EU NAWI sipas kerkesave te konsumatoreve.  

 

Aktiviteti 2: Trajnimi per cdo lloj funksioni te ndryshem, ne lidhje me perdorimin e programit te data bazes te peshoreve elektronike.

 

Aktiviteti 3: Mirembajtja e Peshoreve Elektronike si dhe ofrimi i sherbimit ne cdo rast defekti, duke realizuar me sukses riparimin e tij ne kohe rekord.

 

Aktiviteti 4: Kthimi ne Konformitet i instrumentave mates te peshimit me Markimin CE dhe Markimin Metrologjik Suplementar M sipas Direktives: 2014/31/EU NAWI nga TUNAMAR-LAB.

Certifikime

001- MARKIMI CE DHE MARKIMI METROLOGJIK SUPLEMENTAR I INSTRUMENTAVE MATES TE PESHIMIT SIPAS DIREKTIVES 2014/31/EU NAWI.

002- MARKIMI CE TUNAMAR SH.P.K I KONSTRUKSIONEVE METALIKE

003- MIRATIMI I TIPEVE NGA DPM PER SHITJE PESHORESH ELEKTRONIKE INDUSTRIALE TUNAMAR SH.P.K

004- AUTORIZIMI NR.2 NGA DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE PER RIPARIM VERIFIKIM VULOSJE PESHORE ELEKTRONIKE TUNAMAR SH.P.K

005- CERTIFIKATA ISO 9001-2015 TUNAMAR SH.P.K

CERTIFIKATA ISO 45001-2018 TUNAMAR SH.P.K

007- CERTIFIKATA ISO 3834-2 2005 TUNAMAR SH.P.K

008- MARKIMI I KOMPANISE NGA DREJTORIA E PERGJITHSHME E PRONESISE INDUSTRIALE TUNAMAR SH.P.K

009- LISHENCE NGA ZMR PER IMPORT – EKSPORT INSTALIM DHE MIREMBAJTJE TE PAJISJEVE X RAY

010- CERTIFIKATA E PERSOSMERISE NE BIZNES TUNAMAR SH.P.K

011-DISTRIBUTOR CERTIFICATE EARTH SYSTEM S.R.L PER TUNAMAR SH.P.K

Shërbime

Peshore aksiale Wireless
Peshore aksiale Wireless
Peshore automobilistike
Peshore automobilistike
Peshore dyshemeje sipas kerkeses
Peshore dyshemeje sipas kerkeses
Peshore dyshemeje
Peshore dyshemeje
Peshore hekurudhore
Peshore hekurudhore
Peshore industriale
Peshore industriale
Peshore laboratorike
Peshore laboratorike
Peshore per fabrika
Peshore per fabrika
Peshore per mjete te renda
Peshore per mjete te renda
Peshore per pika kufitare
Peshore per pika kufitare
Peshore profilesh dhe strukturash metalike
Peshore profilesh dhe strukturash metalike
Peshore silosi
Peshore silosi
Peshore Vinc me WiFi
Peshore Vinc me WiFi
Prodhim peshore automobilistike
Prodhim peshore automobilistike
Riparim peshoresh
Riparim peshoresh
Ruajtje dhe Printim te peshimeve
Ruajtje dhe Printim te peshimeve
Sistem peshimi automobilistik i automatizuar
Sistem peshimi automobilistik i automatizuar
Sisteme peshimi per fabrika
Sisteme peshimi per fabrika
Riparim, Verifikim i perkohshem me etalon standart
Riparim, Verifikim i perkohshem me etalon standart
Riparim, Verifikim, Vulosje  instrumenta mates
Riparim, Verifikim, Vulosje instrumenta mates
Montim konstruksione metalike
Montim konstruksione metalike
Prodhim konstruksione metalike
Prodhim konstruksione metalike
Prodhim konstruksionesh metalike
Prodhim konstruksionesh metalike
Detektore per lende narkotike dhe eksplozive
Detektore per lende narkotike dhe eksplozive
Mjete skanimi per kontrolle kufitare dhe ajrore
Mjete skanimi per kontrolle kufitare dhe ajrore

Katalogu

Katalog TUNAMAR Sh.p.k
Katalog TUNAMAR Sh.p.k
Katalog TUNAMAR Sh.p.k

Punë të kryera

Peshore automobilistike , 3x6 m , kapaciteti 30.000 kg , Everest , Tirane
Peshore automobilistike , 3x6 m , kapaciteti 30.000 kg , Everest , Tirane
Peshore automobilistike , Alesio Sh.p.K, Vore , tirane
Peshore automobilistike , Alesio Sh.p.K, Vore , tirane
Peshore automobilistike , Dega doganore Sarande 2
Peshore automobilistike , Dega doganore Sarande 2
Peshore automobilistike , Dega Doganore Sarande
Peshore automobilistike , Dega Doganore Sarande
Peshore automobilistike 3x18 m ,kapaciteti 80.000 kg . FIER
Peshore automobilistike 3x18 m ,kapaciteti 80.000 kg . FIER
Peshore dyshemeje 3000 kg , Herba Fructus Natural
Peshore dyshemeje 3000 kg , Herba Fructus Natural
Peshore dyshemeje 3000 kg . Ipact SH.P.K Lezhe
Peshore dyshemeje 3000 kg . Ipact SH.P.K Lezhe
Peshore elektronike Automobilistike , Allidagu Levan Vlore
Peshore elektronike Automobilistike , Allidagu Levan Vlore
Peshore elektronike automobilistike , Bankers Petroleum Fier
Peshore elektronike automobilistike , Bankers Petroleum Fier
Peshore elektronike automobilistike , Dogana Morine Kukes ,
Peshore elektronike automobilistike , Dogana Morine Kukes ,
Peshore elektronike automobilistike , Klienti Aktor Tirane
Peshore elektronike automobilistike , Klienti Aktor Tirane
Peshore elektronike automobilistike , Oruci SH.P.K Kukes
Peshore elektronike automobilistike , Oruci SH.P.K Kukes
Peshore elektronike automobilistike , Pike Skrapi,Lac
Peshore elektronike automobilistike , Pike Skrapi,Lac
Peshore elektronike Automobilistike , Rafineria e Naftes Ballesh
Peshore elektronike Automobilistike , Rafineria e Naftes Ballesh
Peshore elektronike automobilistike , Tuko Al SHA , Vlore
Peshore elektronike automobilistike , Tuko Al SHA , Vlore
Peshore elektronike automobilistike, Automatizuar, Card Reader , F.Kruja Cement Factory
Peshore elektronike automobilistike, Automatizuar, Card Reader , F.Kruja Cement Factory
Peshore elektronike dyshemje , magazina fruta perimeve Lushnje
Peshore elektronike dyshemje , magazina fruta perimeve Lushnje
Peshore vagoni , Alb Chrome Bulqize
Peshore vagoni , Alb Chrome Bulqize
Prodhim peshore automobilistike , kapaciteti 80.000 kg
Prodhim peshore automobilistike , kapaciteti 80.000 kg
Tende konstruksion metalik 4
Tende konstruksion metalik 4
Verifikim me etalon standart , Antea Cement Titan Borizane
Verifikim me etalon standart , Antea Cement Titan Borizane
Verifikim me etalon standart , Kast dhe Gas
Verifikim me etalon standart , Kast dhe Gas
Verifikim me etalon standart , Royal Trade Company , Porto Romano
Verifikim me etalon standart , Royal Trade Company , Porto Romano
Verifikim me Etalon Standart . Klienti Fush Kruja cement Fushe Kruje
Verifikim me Etalon Standart . Klienti Fush Kruja cement Fushe Kruje
Verifikim me etalon standart Bolv Oil , Fier
Verifikim me etalon standart Bolv Oil , Fier
Verifikim me etalon standarte , Limak Age JV Moglice
Verifikim me etalon standarte , Limak Age JV Moglice
Peshore Elektronike Automobilistike Dogana Morine - Kukes
Peshore Elektronike Automobilistike Dogana Morine - Kukes
Dinamometer peshimi 1000 kg
Dinamometer peshimi 1000 kg
Peshore automobilistike
Peshore automobilistike
Peshore elektronike automobilistike
Peshore elektronike automobilistike
Port metalike idustriale
Port metalike idustriale
Shaklle metalike spirale
Shaklle metalike spirale
Shkalle metalike industriale
Shkalle metalike industriale
Silos industrial
Silos industrial
Peshore elektronike
Peshore elektronike
Peshore automibilstike per kamiona
Peshore automibilstike per kamiona
Peshore elektronike profesionale
Peshore elektronike profesionale
Impiant peshimi per materiale te renda
Impiant peshimi per materiale te renda
Impiant peshimi per ngarkesa
Impiant peshimi per ngarkesa

Çertifikime

  

  

   

 

 

Auditime

AUDITIMI I MARKIMIT ME CE NGA TRUPA NOTIFIKUESE RINA SERVICE

AUDITIMI NE TERREN PER MIRATIM TIPI PESHORE ELEKTRONIKE NGA DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE DPM

Kliente

 

DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

-

ALB PETROL SH.A  (QASH NG) | K.P.TH.N. SH.P.K

-

LIMAK AGE JV | ANTEA CEMENT FACTORY | VICTORIA INVEST SH.P.K

-

S.LL- 2010- LLANAJ SH.P.K | IONIAN REFINING & TRADING COMPANY SH.A

-

RAFAELO 2002 SH.A | JUARDI-11 SH.P.K | FENI CROME ALBANIA SH.P.

-

E-M SHALA-GROUP & DEA SECURITY SH.P.K | BULINOX SH.P.K | ET-FT SH.P.K

-

GJIKURIA SH.P.K | PLATINIUM ALB SH.P.K | TRANS ATLANTIK SH.P.K

-

EVEREST I.E.  SH.P.K | VITRIOL SHA | KOTICA SH.P.K | ALBA VIA SH.P.K

-

ALBCHROME SH.P.K | D - AMA SHPK | EURO PETROL DURRES ALBANIA SH.A

-

ALBPLAST SH.P.K | DUA GAZ SH.A | FRIG APPLE SH.P.K

-

KURUM INTERNATIONAL SH.A | POSTA SHQIPTARE SH.A | AV GAZ DISTRIBUTION SH.A |

-

ROMANO PORT SH.A | INTER GAZ SH.A | PETROL GAZ TIRANA SH.P.K

-

ANI SH.P.K | SELENICE BITUMI SH.A | ROYAL TRADE COMPANY SH.A

-

PORTO ROMANO OIL SH.A | TUR - ALB KROM SH.P.K | BAJRAMI - N SH.P.K

-

VELLEZERIT HYSA SH.P.K | KASTRIOT & GAZ SH.A | GSA SH.P.K

-

ECF | SHKODRA BETON-INERT | KASTRATI SH.P.K | ELVIS KARAJ P.F

-

ALBA BETON SH.P.K | GRIMER SH.P.K | ESW SH.P.K

-

DEGA E DOGANES QAFE - THANE | AGROBLEND SH.P.K | FRANCESKA SH.P.K

-

ELBA SHEHU SH.P.K | JURGEN XXL SH.P.K | CHICKEN FARM SH.P.K

-

ADI GAZ 2014 SH.P.K | ALESIO 2014 SH.P.K | SOKOLAJ SH.P.K

-

Integrated Technology Waste Treatment Fier | KONTAKT SH.P.K

-

KAPRI AKTOR SH.A | VENKONAIR BARDHE DUSHI P.F | LUJKAJ SH.P.K

-

AL BE SH.P.K | SHKELQIMI 07 SH.P.K | ANGJELO - KONSTRUKT SH.P.K 

-

G.M.K POWER GROUP SH.P.K  | F. KRUJA CEMENT FACTORY | MACCAFERRI BALKANS SH.P.K

-

ROFIX SH.P.K | EUROTECH-CEMENT SH.P.K | GEGA - G SH.P.K

-

4 VELLEZERIT NELA | HERBA FRUCTUS NATYRORE | LIALBGAS ENERGY SHA

-

CACA SHPK | AGROHERBAL SH.P.K | SH.A RRUGA URA ASFALTIM NR. 2

-

TOSK ENERGJI SH.A | ALB TECH PLAST SH.P.K | GMG SH.P.K

-

ALBA SEED SH.P.K | ZODIAK SH.P.K | DOBRUSHI 2010 SH.P.K

-

ETNA POLIMER SH.P.K | BETON VLORA 2013 SH.P.K | UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

-

CCALB SH.P.K | TIRANA DUE SH.P.K | GREEN RECYCLING SH.P.K

-

INTEGRATED ENERGY BVSPV SH.P.K | MC DONALDS SH.P.K | AL GLOBAL OIL SH.A

-

ABO - JA SH.P.K | EFA SOLUTION SH.P.K | IXHEM PARAFABRIKAT SH.P.K

-

SAIDI FRUTIS SH.P.K | BEKLA SH.P.K | EURO LINES SH.P.K

-

COCA-COLA BOTLING ALBANIA SH.P.K | ALENA ALB SH.A

-

ALB RECOVERY SH.P.K | VLLAZNIMI DEDA IMPORT - EKSPORT SH.P.K

-

I.H.G SH.P.K | EURO - BETON 2005 SH.P.K | H4 CHROM SH.P.K

-

ALBAT RECYCLING SH.P.K | W.CENTER SH.P.K |  ATLAS MILLS SH.P.K

-

B&A.D CONSTRUCTION SH.P.K | DUCELLARI BETON SH.P.K

 

EKSELENCË & INOVACION

Earth System është një kompani e projektimit, prodhimit dhe marketingut në fushën e orkestrimit, pajisjeve të të dhënave dhe softuerëve për aplikime gjeoteknike. Ekselenca dhe inovacioni përcaktojnë modelin e biznesit, së bashku me një përzgjedhje të kujdesshme të furnizuesve dhe kontrollin më të lartë të cilësisë në të gjitha proceset e prodhimit.

DISTRIBUTOR ESKLUZIV
EARTH SYSTEM & TUNAMAR Sh.p.k
TUNAMAR Sh.p.k, është një kompani e dedikuar për të ndihmuar klientet e saj të maksimizojnë produktivitetin, efikasitetin dhe sigurinë duke përmirësuar përfitimin në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Produktet e kompanisë së njohur italiane Earth System vijnë eskluzivisht për tregun shqiptar falë Tunamar Sh.p.k.

PRODUKTET
Gama e produkteve e Earth System dhe sjellë eskluzivisht nga Tunamar Sh.p.k fillon nga piezometrat tek inclinometrat, qelizat e presionit deri tek ekstensometrat, qelizat e ngarkesës, matësit e çarjeve, matësit e njollave të telit vibruese, kabllot elektrike dhe aksesorët, njësitë e blerjes së të dhënave, aksesorët topografikë dhe orkestrimi dinamik.