Secondary Adv

Bota e Saldimeve

 

Përshkrimi

 

Bota e Saldimeve është degë e shoqërisë Italiane Mondo Saldatura.

Shoqëria Mondo Saldatura S.r.l. lindi në Castegnato në vitin 2009, në pikun e krizës nga Flaminio Barzani që pas 35 viteve që ka kaluar si saldator në ndërtime dhe instalime të tubacioneve industriale, supervizor për ndërtim kullash të rafinerive dhe pastaj prodhues për Mannesman Rexroth, SMS Demag, Danieli të impiantiave komplet për prodhim hekuri.

Pas një hulumtimi të thellë ai ka krijuar një shoqëri tjetër që nuk duhet të mendojë cdo ditë për rritjen e cmimeve të hekurit dhe per problematiken e ndërtimeve të impianteve të mëdha por për një firmë që kërkohet për ekperiencën e saj shumë vjecare të fituar në fushën e saldimeve.

Fillimisht ka ofruar një suport për trajnim dhe certifikim saldatorësh dhe të kompanive, asistencë mbi kontrollin e cilësisë nëpermjet kontrollit viziv dhe jo destruktiv. 

Bota e Saldimeve ka fituar besimin e firmave Shqiptare nëpërmjet seriozitetit dhe disponibilitetit të plotë me të vetmin objektiv, zgjidhjen e problemeve të klienteve duke i suportuar ato me keshilla për të arritur qëllimin e tyre të sigurt që kjo është rruga e duhur. 

Pas konfirmimit në tregun Shqiptar Bota e Saldimeve ka filluar të mbështesë këto firma me furnizmimin e makinerive industriale, materialeve dhe aksesorëve duke parë që tregu shqiptar kishte nevojë për një firmë serioze.

Ndër vite kompania u zhvillua më tej duke zgjeruar tregun e saj të produkteve dhe shërbimeve, dhe duke u përhapur në tërë vendin. Gjithashtu kërkesa e klientëve për produktet më cilësore ishte edhe më e madhe prandaj kemi lidhur marrëveshje me firmat më të mëdha për prodhimin e saldatriceve dhe materialeve të saldimit, Hypertherm firma lider në gjenerator plazma, Weldas për pajisje personale mbrojtëse, Fast grinder me një katalog të plotë që plotëson gjithë kërkesat për punimin e metaleve. Kompania është e përbërë nga një ekip dinamik, gjithmonë të gatshëm për të realizuar kërkesat e klientit. Bota e Saldimeve është gjithmonë në kërkim të zgjidhjeve të reja bashkëkohore për të qenë partneri i duhur.

Nga sot Bota e Saldimeve numëron më shumë se 100 kliente aktiv në tregun Shqiptar, disa prej tyre janë më të fuqishmet në Shqipëri si Europa Shpk, ndërtuesi i Hidrocentralit të Banjës dhe Moglicës bashkë me Alstom Power, Alb Star, Pirraci U6, Kmpk, Alban Costruzioni, Doko, Gbd Metal, Metal Konstruksion Vata, Arredo Fab Studio.

Çfarë ofron

Bota e Saldimeve është kompani lider në shitjen e makinerive industriale, në produktet metalpunuese dhe asistencën teknike. Eshtë krijuar në vitin 2012 për të plotësuar kërkesat e firmave Shqiptare, që kërkojnë të krijojnë një standard prodhimi më të kualifikuar në fushën e saldimeve dhe përpunimit të metaleve.

Bota e Saldimeve bashkë me Mondo Saldatura ofron një gamë te gjerë produktesh dhe shërbimesh si:

• Shkollë dhe certifikim për saldator WPS,

• Procedime saldime WPQR sipas normative EN ose ASME AWS, 

• Saldime të veçanta, asistencë dhe suport të firmave për projektim dhe prodhim të strukturave të salduara.

Operatorët tanë janë të certifikuar në nivelin 2° CIC PND për kontrollin VT,PT,MT,UT RT dhe disponohen me pajsje për Ultra tingujt dhe Xray

Kemi kualifikimin e “IWS” International Welding Specialist.


Operojmë me manual cilësie ISO 9001 dhe certifikimit e 3834.

• Pajisje mbrojtëse individuale 

• Saldim dhe prerje me oksigjen dhe gaz

• Gjeneratorë dhe konsumuese për plazma Hypertherm

• Saldatrice Lincoln, Cea, Gys

• Cdo lloj materiali për saldim

• Cdo lloj aksesori për MIG MMA TIG SAW

• Lëngje sprait dhe aksesorë për kontroll jo shkatërrues 

• Aksesorë për metal punues

• Asistence teknike, mirëmbajtje dhe riparim për pajsje industriale

Vazhdojmë të investojmë në pajisje, materiale dhe teknologji inovative sipas kërkesave efektive të tregut me qëllimin dhe synimin për të ofruar shërbimet me cilësi bashkohore, për të realizuar përsosmëri në drejtimin e saldimit në metal special, në realizimin e procedurave dhe kualifikimeve në materiale të vecanta, gjithashtu edhe në formimin e personelit si në fushën e saldaturës, ashtu edhe në kontrollin dhe në drejtimin e angazhimit në cilësi. Duke rritur trajnimin e fuqisë punëtore, si atë në fushën e saldimit, edhe në fushën e montimit mekanik, e destinuar për porositë e mëdha të saponisura në botë, Mondo Saldatura S.r.l. ka zgjedhur t’i dedikojë shumë kohë, për të thelluar njohjet e veta, në fushën e gjerë të kontrollit jo shkatërrues, dhe për prodhimin e pjesëve, të një cilësie shumë të lartë për industrinë kimike dhe petrolkimike, për projektet e përfunduara me sukses dhe me profesionalizëm, me sodisfaksionin e madh të klientëve tanë, duke na bindur për të ndjekur këtë rrugë edhe në të ardhmen.

Shërbime

Aksesore per pajisje saldimi tig
Aksesore per pajisje saldimi tig
Aksesore plasma
Aksesore plasma
Aksesore plasma Hyperherm
Aksesore plasma Hyperherm
Disqe per gure fresibel
Disqe per gure fresibel
Produkte pastrimi
Produkte pastrimi
Lama Sharre per hekur
Lama Sharre per hekur
Materiale saldimi
Materiale saldimi
Leng depertues
Leng depertues
Pajisje Mbrojtese
Pajisje Mbrojtese
Pajisje per prerje me plasma Hypertherm
Pajisje per prerje me plasma Hypertherm
Pajisje saldimi
Pajisje saldimi
Prerje dhe saldim me gas
Prerje dhe saldim me gas
Saldatrice cea
Saldatrice cea
Saldatura MIG
Saldatura MIG
Saldatrice dhe materiale saldimi ESAB
Saldatrice dhe materiale saldimi ESAB
Aksesore per metalpunues
Aksesore per metalpunues
Asistence dhe suport te firmave per projektim
Asistence dhe suport te firmave per projektim
Makineri metalpunuese
Makineri metalpunuese
Riparim per pajisje industriale
Riparim per pajisje industriale
Shkolle dhe certifikim për saldator WPS
Shkolle dhe certifikim për saldator WPS

Katalogu

Katalog Bota e Saldimeve

Punë të kryera

Bota e Saldimeve1544692938
Bota e Saldimeve1544692951
Bota e Saldimeve1544692966
Bota e Saldimeve1544692986
Bota e Saldimeve1544693000
Bota e Saldimeve1544693013
Bota e Saldimeve1544693026
Bota e Saldimeve1544693044
Bota e Saldimeve1544693059
Bota e Saldimeve1544693077
Bota e Saldimeve1544693092
Bota e Saldimeve1544693108
Bota e Saldimeve1637050419
Bota e Saldimeve1637050439
Bota e Saldimeve1637050454

Partnere

arcairvictorkoikeelitemep

Partnere

Video

Kliente

 

Bota e Saldimeve bashkë me Mondo Saldatura mund të mbështesë me eksperiencën e saj 30 vjecare në fushën e saldimit dhe ndërhyrjeve speciale nëpër botë.

Disa nga klientet tanë ku kemi kryer ndërhyrje të veçanta: Në bashkëpunim me AIDA Metal Presses Japan

Tesla motors Inc.                    San Francisco California 

                                             Modifikim për fiksim të kokës së presës 

Johnson Controls GmbH           Rockenhausen Germany riparim prese në bashkpunim me Institut de Soudure Industrie

Renault Dacia                         Pitesti Romania 

                                             Riparim i kapakut të ingranazhit së presës

Fiat Tofas                               Bursa Turkey 

                                             Studim dhe riparim prese