Secondary Adv

Lojra dhe kende lojrash per femije

Lojra dhe kende lojrash per femije

Kende lojrash per femije per lokale, restorante, hotele, resorte. Kende Lodrash per femije per kopshte, cerdhe shkolla etj. Shitje, Furnizim.