Secondary Adv

Tuba per furnizim me uje dhe kanalizime

Tuba per furnizim me uje dhe kanalizime

Tuba per furnizim dhe kanalizime te ujrave te bardha dhe te zeza. Tuba per Uje te pijshem dhe vaditje. Tuba per drenazhime, mbrojtje, kabllosh elektrike, telekomunikacioni, ujrat e shiut etj. HDPE, Korrugato, PVC, PPR, Rakorderi dhe Aksesore.