Secondary Adv

Instalime elektrike

Instalime elektrike

Instalime elektrike dhe punime elektrike per vendosjen e rrjetit elektrik, kutive te shperndarjes, celesave, prizave, ndricimit, sistemin e automatizimit, sistemin e survejimit, impiante citofonik & videocitofonik. Instalime elektrike dhe punime elektrike Civile dhe Industriale.