Secondary Adv

Instalime elektrike

Main Adv

Instalime elektrike dhe punime elektrike per vendosjen e rrjetit elektrik, kutive te shperndarjes, celesave, prizave, ndricimit, sistemin e automatizimit, sistemin e survejimit, impiante citofonik & videocitofonik. Instalime elektrike dhe punime elektrike per shtëpi, ndërtesa civile dhe industriale, vila, dyqane, hotele, bare & restorante etj.