Secondary Adv

Tuba dhe Rakorderi INTELhidro, Intel

Intel

 Përshkrimi

Tuba dhe Rakorderi INTELhidro

Tubat dhe rakorderite INTELhidro jane te pershtatshem per instalime Hidraulike te Jashtme dhe te Brendshme.

Sistemi I tubacioneve te realizuara me INTELhidro jane te certifikuar dhe te testuar per instalimin e rrjeteve te ujit te pijshem te Ftohte dhe te ngrohte deri ne 95*,ne presion pune Nominal 20 bar

Tubat INTELhidro jane te Testuar per Shperndarjen e ajrit te kompresorit deri ne 20 bar per Servis Makinash , Fabrika Prodhimi , etj.