Secondary Adv

Sistem manual me rreshqitje Levolan 60 120, GEZE Albania Kosovo

GEZE Albania Kosovo

Pershkrimi

Dimesionet

50 x 50mm

Peshe kanati

60 / 120 kg

Tipi instalimit

Mur, tavan, fasade xhami

Materiali deres

Xham (8, 10, 12mm) , panel, alumin, dru, plastike

Soft stop

Me ose pa (opsionale)

Tipi

1-     dhe 2-kanateshe, me ose pa kanate fikse

GEZE ofron ndër zgjidhjet më të shumëllojshme të sistemeve manuale me rrëshqitje funksionale dhe optike, ndarëset e dhomave ose elementë

të tjerë të lëvizshëm me kanate prej druri, plastike, metali ose xhami. Ato ofrojnë hapësirë të madhe dizajni dhe mundësojnë fleksibilitet

dhe planifikim. 

 

Produktet

 

Për dyert me një ose më shumë kanate: 

• Apoll Sistemi lëvizës me rrota për dyert rrëshqitëse të industrisë dhe ato me peshë të rëndë, me peshë kanati deri

në 600 kg

• Rollan 40 N / Rollan 80 Sisteme lëvizës me rrota për dyert e thjeshta rrëshqitëse manuale me peshë kanati deri në 80 kg

• Perlan 140 Sisteme lëvizës me rrota për mundësi të shumta përdorimi me aksesorë individualë, me peshë kanati deri në

140 kg

GGS: Menteshë tërësisht xhami prej inoksi, e fiksuar, Duosync: lëviz dyert rrëshqitëse me 2 kanate në sinkron,

teleskopike, KS: me kategori mbrojtëse kundër gërryerjes 4, sistem për grila

• Perlan AUT 2 Set për automatizimin e dyerve rrëshqitëse Perlan me peshë kanati deri në 120 kg

• Perlan AUT-NT Set për automatizimin e dyerve rrëshqitëse Perlan me peshë kanati deri në 80 kg, transmision lëvizjeje me

energji të ulët

sipas DIN 18650

• Levolan 60 Menteshë universale me filigran për gjithë llojet e kanateve deri në 60 kg

• Levolan 150 Mentesha me dizajn për dyert rrëshqitëse tërësisht prej xhami dhe ato prej druri, me peshë kanati deri në 150 kg

 

Fusha e përdorimit: 

• Për dyer me një dhe shumë kanata në mjediset e brendshme dhe të jashtme

• Për kanate me peshë deri 600 kg

• Për dyert të sinkronizuara , teleskopike dhe automatike

• Për dyert prej druri, plastike, metali dhe xhami

• Për montim në mur, tavan dhe xham

• Për ambientet e banesave dhe zyrave

• Për dyert e ambienteve ose dollapëve

• Për ndarje dhe mbrojtjen e shikimit

• Struktura mbuluese në mur për mjediset e jashtme

Dergoni kerkese kompanise:

Produkte te ngjashme