Secondary Adv

Sistemi i hidrizolimit CETCO, Teknoedil shpk

Teknoedil shpk

 Përshkrimi

Sistemi i hidrizolimit CETCO

Rrjeti sistematik i CETCO-s per mbrojtjen ne menaxhimin e ujit ka provuar se eshte një mjet efektiv për te siguruar cilesi ne dizajne dhe ne instalim,te cilat jane dhe shenjat dalluese te nje strukture te thate. Sistemi i hidrizolimit CETCO eshte i njohur për sigurimin e nje performance afatgjatë dhe instalim te shpejte me një vlerë të jashtëzakonshme. Ne me teper se 45 vjet ,CETCO ka demonstruar sigurine dhe rritjen e cilesise te produkteve te saj.

Programi mbrojtes HydroShield garanton:

Ndihmese ne dizenjim – dizenjimi I sistemit dhe specifikimi duke iu referuar se cili eshte tipi I sistemit te hidroizolimit qe i pershtatet sajtit te kushteve dhe konstruksionit te projektit tuaj.

Inspektimi I sistemit – Stafi teknik I CETCO-s mund të sigurojë një rishikim tërësor të specifikimeve dhe detaje rreth instalimit te produkteve te ndryshme.

Ofertat e produktit te plote –perfshijne membranat, parandaluesin e ujit, produktet e kullimit dhe aksesoret detajues.

Detajet specifike te punes CAD – Detajet CAD te krijuara per te minimizuar vendimet në terren të cilat janë gjithmonë të planifikuara dhe kerkojne motivim.

Sigurimi I cilesise – Takimi I detyrueshem para ndertimit për shqyrtimin e instalimit me të gjitha palët e përfshira.

Instalimi i materialit nga profesioniste me pervoje – per siguri e instalimit e duhur te materialit,brenda udhezimeve te prodhuesit, nga profesioniste te trajnuar.

Kontrolli i pavarur – per verifikimin e instalimit e duhur dhe materialeve te pademtuara para mbeshtjelljes.

 

https://www.teknoedil.al/sites/default/files/produkte/WARRANTY%20BROCHURE.pdf