Secondary Adv

Zdrukth Metabo, Connect Group

Connect Group

 Përshkrimi

Zdrukth Metabo

 

SHENIME PAJISJE

Thika e zdrukthit me vidia

Nderrim i thjeshte i thikave nepermjet sistemit te kasetave

Thellesia e zdrugimit dhe e perthyerjes e rregjistrueshme ne menyre te pashkallezuar

Bazamenti i zdrukthit i frezuar rrafsh me alumin me derdhje nen presion

Kanal forme V ne pjesen e perparme te mbeshteteses se zdrukthit per kapje me te mire

I mundeshem aspirimi i jashtem

Doreza e mbeshtetur ne susta ne bazamentin e zdrukthit per vendosjen e makines