Secondary Adv

Fibra dhe polimer per prodhim asfalti, Segment

Segment

 Përshkrimi

Shtrim asfalti SMA 0-11 me fiber-polimer PPS-1000C dhe antizhveshes guri Iterlene IN/400L nga Iterchimica