Secondary Adv

Suva e lengshme, Vagalat

Vagalat

 Përshkrimi

Suva e lengshme e gatshme për përdorim jashtë dhe brenda.
Përziejre e gatshme pluhur i bardhë ne qese 7kg.
Përzierje e gatshme pluhur i bardhë në qese 7 kg. Prodhim i teknologjisë gjermane xham, pozolan dhe ldhës të vecantë hidraulik dhe material të fortë përforcues.
Lidhja e tij bënë të mundur termoizolim izolim lagështire dhe frymëmarrjen (m=4.4)
e ndërtesës duke siguruar një ambjent të shëndëtshëm brenda ndërtesës duke mos lejuar grumbullimin e avujve dhe krijimit të mykut. Në sajë  të aftësisë së lartë të termoizolimit (L-0,085W/mK për 28 ditë. 0.75W/mK për 120 ditë) çon deri 40-45% kursimin e enrgjisë në varësi të trashësisë së aplikuar, duke mbledhur kërkesat e kthimit të energjisë së ndërtesës për çdo klimë të vendit sipas KENAK.
Rreth 98% përbëhet nga përbërës inorganik natyral, të parrezikshëm, për njeriun dhe është me të vërtetë, miqësor me ambjentin (vërtetuar nga organizmat ndërkombëtare) Rendimenti i qeses: 2cm/m2