Secondary Adv

Ftohes ajer uje NSMI, Aermek Albania

Aermek Albania

 Përshkrimi

Kapaciteti ftohës: 285 ÷ 989 kW

Kapaciteti i ftohjes së lirë: 331 ÷ 965 kW

Përshkrimi:

Ftohës ajër-ujë për instalim të lashtëm me kompresor kthyes me helikë dhe funksionin për ftohjen e lirë. E përshtatshme për përdorim të lartë të ajrit të kondicionuar në ndërtesa banimi, tregtare dhe industriale.

Ftohës R134a

Ftohje e lirë

Kompresor kthyes me dy helika

Ventilator me akse

Shkëmbyes nxehtësie me guaskë dhe tub

Rifitim nxehtësie

Pajisje pompe

Edhe në versionin me pak zhurmë

Operon në rrjet

Përshtatet me protokollin ModBus

Lidhje në internet

Program për natën

Për vendosje me dy pipa