Secondary Adv

Kondicioner mural MSZ-BT, UNI-KLIMA

UNI-KLIMA

 Përshkrimi

Kondicioner mural MSZ-BT

Linja MSZ-BT është linja më e re nga Mitsubishi Electric. Elegante, kompakte dhe
ekonimike.

Eficiencë e lartë energjitike
Të gjitha modelet e serisë, nga ajo me kapacitet më të ulët deri tek ajo me kapacitet më
të lartë, janë të klasifikuara “A++” në ftohje dhe ngrohje, përveç modelin 25 dhe 50 që
janë të klasifikuar “A++” në ftohje dhe “A+” në ngrohje.
I qetë
Njesia e brendshme operon me nivel minimal zhurme 19 dB (A).
Ndërfaqës WiFi i integruar
Njësia e brendshme është e pajisur me ndërfaqës WiFi brenda një pakete eksluzive në
njësi.
Kjo eleminon nevojen e instalimit të një ndërfaqësi tjetër të jashtëm dhe ruan bukurinë e
njësisë.