Secondary Adv

Polisterol pllake per izolim EUROFISI EPS 031, EUROFISI

EUROFISI

 Përshkrimi

Polisterol pllake per izolim EUROFISI EPS 031

Testet kryhen në përputhje me RREGULLIMIN (BE) Nr. 305/2011 PARLAMENTI EVROPIAN DHE I KESHILLIT të 9 Marsit 2011 (CPR) për produkte konsumi.

Produkti: SHKALLA POLYSTYREN EKSPANDUAR (EPS),

Emri tregtar EURO FISI.

Prodhuesi: EURO FISI sh.p.k

Radivojcé, 61000 Viti, Kosovë