Secondary Adv

Lesh Guri per izolim KR L, Pro Gips

Pro Gips

 Përshkrimi

Lesh guri per izolim KR L Termo+ze-izolim, Knauf Insulation KR L, 50 kg/m³

Pllakë izoluese gjysëm e fortë nga pambuku guror

Koefiçienti i përçueshmërisë termike ? = 0,035W/mK

Material që nuk digjet, klasa e mosdjegjes A1

Fushat e zbatimit: Mbrojtje termike, akustike dhe kundër zjarrit: · e mureve nga muret sanduiç · e mureve të jashtme në sistemin e fasadave me ventilim të mirë deri 12m lartësi