Secondary Adv

Tuba polietileni per mbrojtje kabllosh PN6, PN10, EGLAND

EGLAND

 Përshkrimi

Tuba polietileni per mbrojtje kabllosh PN6, PN10

Tubat ofrohen me gjatësi të ndryshme si me poshtë:
-         Diametri DN 16 mm - 90 mm janë në rrota 250 - 50 m
-         Diametri DN 110 mm - 125 mm janë në rrota nga 50 m, ose të drejtë sipas kërkesës
-         Diametri DN 140 mm - 630 mm janë shufra 12 m