Secondary Adv

Tub HDPE-LDPE per linja te ujit te pijshem PN4,PN5, EGLAND

EGLAND

 Përshkrimi

Tub HDPE-LDPE per linja te ujit te pijshem PN4,PN5

PREJ HDPE / LDPE (MRS 63, MRS 8, PE) 80)

SIPAS DIN 8074 / 8075 HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 2.5

HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 3.5

HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 4

HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 5

HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 6

HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 10

HDPE 80/100 - DIN 8074/8075 - PN 16