Secondary Adv

Tuba te brinjezuar per kanalizime , EGLAND

EGLAND

 Përshkrimi

Tuba te brinjezuar per kanalizime 

EGLAND SHPK prodhon tub te strukturuar prej polietileni me dendësi të lartë me parete të dyfishta sipas standartit prEN 13476-1 TIPI B sipas të cilit pareti i bredshëm është lisho dhe pareti i jashtëm është i strukturuar.

 

EGLAND  SHPK  prodhon  tuba  me  paret  të  jashtëm  me  ngjyrë  të  zeza  (rezistenca  ndaj  agjentëve  atmosferik i.e. rreze UV) dhe me paret të brendshëm me ngjyrë portokalli, ose të verdhë sipas SN-s. Tubat prodhohen nga prodhues i çertifikuar me ISO 9001:200. Prodhohet në standart 12m i cili lehtëson transportin, ruajtjen dhe zvogëlon numrin e bashkuesve të nevojshëm. Me poshtë jepen karakteristikat fizike dhe mekanike të tubave.