Secondary Adv

Sistem DC Inverter Multi VRF me kompresore inverter Cooper & Hunter, Superior Klima

Superior Klima

 Përshkrimi

SISTEMET MULTIZONE INVERTER DC CHV5 CHV6

Sistemi DC Inverter Multi VRF me kompresorë inverter ka efikasitet të lartë dhe disa karakteristika të cilat janë të ndryshme nga ato që gjenden në kondicioneret tradicional inverter.

- Kursim të energjisë

- Funksionim preçiz dhe më smart,

- Kontroll te rrjetit, duke u ofruar përdoruesve cilesin më të mirë të ajrit të kondicionuar.