Secondary Adv

Pllake masive per ndertim te thate KNAUF GKB, Knauf Albania

Knauf Albania

 Përshkrimi

Pllakat masive GKB Knauf përdoren para së gjithash si veshje një shtresore në sistemet e mureve që nuk plotësojnë ndonjë kërkesë të veçantë.

 

Sistemet:

 

■ Veshje tavani dhe tavan i varur

■ Veshje tavani nënçati

■ Mure me konstruksione metalike

■ Mure me konstruksione druri

■ Mure për shtëpi druri

■ Veshje muri me konstruksion

 

Karakteristikat dhe përparësitë

 

■ Karakter masiv

■ E përshtatshme për distanca më të mëdha të profileve CW

■ Stabilitet i lartë edhe për konstruksionet me një veshje të vetme shtrese pllake

■ Përpunim i thjeshtë

■ Jo e djegshme

■ Bymim dhe tkurrje e vogël si rezultat i ndryshimeve të kushteve klimaterike