Secondary Adv

Ngjites i parafabrikuar me baze cimento per pllaka (Kolle pllakash) KNAUF K3, Knauf Albania

Knauf Albania

 Përshkrimi

Ngjites i parafabrikuar me baze cimento per pllaka (Kolle pllakash)

KNAUF K3

 

Ngjitës i parafabrikuar për pllaka, me bazë çimentoje. I dedikuar për vendosje të pllakave qeramike, graniti dhe gres për dysheme dhe për mure, të formateve deri 60x60 cm (sipërfaqe deri 0,4m 2 ). Për zbatim të jashtëm dhe të brendshëm.

 

Produkti i nënshtrohet kontrollit të vazhdueshëm të kualitetit dhe bartë shenjën CE. Materiali të shpenzohet brenda afatit prej 12 muajve pas ditës së prodhimit.

 

· Ngjitës çimentoje për pllaka C2TE sipas SRPS EN 12004

· Veti të jashtëzakonshme ngjitëse

· Nuk ka rrëshqitje te pllakave

· Rezistues ndaj acarit

· Elastik

· Ngjyrë hiri