Secondary Adv

Shtylle elektrike per linje tensioni te larte 400kV, 220kV, 110kV, 35 kV, DOKO

DOKO

 Përshkrimi

Shtylle metalike per linje tensioni te larte 400kV, 220kV, 110kV, 35 kV