Secondary Adv

Valvul lidhese me filetim te brendshem dhe te jashtem, HIDRO MENTORI

HIDRO MENTORI

 Përshkrimi

Valvul lidhese me filetim te brendshem dhe te jashtem