Secondary Adv

Mur gabion per mbrojtje nga rreshkitjet e dherave, GRIMER

GRIMER

 Përshkrimi

Mur gabion per mbrojtje nga rreshkitjet e dherave

KOSHA GABIONI

 

Gabionet janë elementë në formë kutie në rrjetë gjashtëkëndore të përdredhur dyfish, të përdorura gjerësisht për konsolidimin dhe ndërhyrjet mbrojtëse të infrastrukturave rrugore, hekurudhore dhe aeroportuale, si dhe për rreshtimin e brigjeve dhe kanaleve. Modulariteti i elementeve lejon një shkathtësi të pakrahasueshme në realizimin e punimeve (ato janë të integruara mirë, në fakt, me elementë të tjerë të konstruksionit të bërë me teknika të ndryshme).

 

Përveç lehtësisë së montimit dhe instalimit, karakteristikat e tjera me vlerë të lartë duhet të njihen për strukturat gabion, siç janë:

 

– kapaciteti kullues ose aftësia për të hequr ujin pas strukturës, duke zbutur një nga faktorët e paqëndrueshmërisë së tokës dhe duke zvogëluar kostot për ndërtimin e punimeve të mëtejshme të kullimit;

– deformueshmëria ose aftësia për t’u përshtatur me evolucionet e shumta dhe të pabarabarta të tokës të lidhura.

 

Strukturat gabion përdoren gjithashtu gjerësisht në kuadrin e ndërhyrjeve për zbutjen e ndikimit në mjedis.