Secondary Adv

Gabion thes, GRIMER

GRIMER

 Përshkrimi

GABION CILINDRIK (THES)

 

Zgavrat dhe gabionet cilindrike janë elementë të përbërë nga fletë rrjetë gjashtëkëndore të përdredhura dyfish të përdorura për punimet emergjente, për rikuperimin e rrugëve të argjinaturës dhe për themelet e mbulesave të gabionit ose dyshekut. Fleta është e mbushur me material me madhësi heterogjene, duke ngopur boshllëqet derisa të arrihet vëllimi i dëshiruar. Mbyllet më pas në skajet me anë të një teli me diametër më të madh (i përgatitur tashmë në fazën e prodhimit) dhe në drejtimin gjatësor duke përdorur tela për lidhjen.

 

Gabionet cilindrike janë elementë të përbërë nga fletë rrjetë gjashtëkëndore të përdredhura dyfish të përdorura për punimet emergjente, për rikuperimin e rrugëve të argjinaturës dhe për themelet e mbulesave të gabionit ose dyshekut. Fleta është e mbushur me material me madhësi heterogjene, duke ngopur boshllëqet derisa të arrihet vëllimi i dëshiruar. Mbyllet më pas në skajet me anë të një teli me diametër më të madh (i përgatitur tashmë në fazën e prodhimit) dhe në drejtimin gjatësor duke përdorur tela për lidhjen.