Secondary Adv

Stadium parafabrikat, Alstone

Alstone

 Përshkrimi

Stadium parafabrikat

Stadiume

Ne projektojmë vendkalimet e stadiumit për lëvizjen optimale të spektatorit në mes dhe në fund të tarracës. Dizajni, prodhimi dhe furnizimi i vendkalimeve me beton së bashku me ballkone, mure ballkoni dhe një sërë njësish të tjera të specializuara të porositura për zona të tilla si aksesi dhe ulësja me aftësi të kufizuara, që do të instalohen në të njëjtën kohë me elementët e tjerë të tarracës.