Secondary Adv

Supe urash parafabrikat, Alstone

Alstone

 Përshkrimi

Supe urash parafabrikat

Sistem në beton të parafabrikuar rrit efektivitetin dhe efikasitet në kosto dhe kohë në ndërtimin e urës dhe mbikalimit. Si një nga prodhuesit pionierë të trarëve të betonit në Kosovë, Alstone mund të prodhojë urë prej betoni me profil të ndryshëm të seksioneve kryq.