Secondary Adv

Sistem Wireless MicroTik, ArfaNet

ArfaNet

 Përshkrimi

Sistem Wireless MicroTik

Sistemi Wireless i ndërtuar me pajisjet e MicroTik kombinon performancë të biznesit, shkallëzim të pakufizuar dhe kontrollin e çentralizuar të menaxhimit. 

Është një prodhim industrial me një dizajn të sofistikuar dhe mund të vendoset lehtë pa përdorur materiale të tjera veç atyre që janë 

vendosur në paketimin e saj orgjinal.

Software-i i fuqishëm, i cili mund të përdoret me ç'do lloj motori kërkimi në Internet. Është ideal për klientët që kërkojne që të mos 

kenë vonesa në lundrim në Internet dhe performancë të lartë. 

Me MicroTik sigurojme nje nga zgjidhjet me te mira per rrjetin Wifi ne hotele, ne ambjente te brendshme dhe te jashtme, ne zyra, 

qendra tregtare... etj