Secondary Adv

Kondicioner per instalim te brendshem pa njesi te jashtme, Aermek Albania

Aermek Albania

 Përshkrimi

Avantazhi kryesor i kondicionerëve me një bllok të serisë COMPACT është se ata nuk kanë një njësi të jashtme; prandaj, ato janë të përshtatshme për aplikime të veçanta rezidenciale dhe tregtare me kritere strikte estetike. Njësia është e përshtatshme për instalim vertikal dhe ka nevojë vetëm për dy vrima 162 mm të bëra në mur për të lejuar shkëmbimin termik me pjesën e jashtme. Karakteristikat fituese të kësaj makinerie janë teknologjia e inverterit si në kompresor ashtu edhe në ventilatorë, thellësia jashtëzakonisht e përmbajtur, panelet e kontrollit me prekje në makinë dhe telekomanda kompakte.