Secondary Adv

Njesi trajtimi ajri per instalim horizontal, Aermek Albania

Aermek Albania

 Përshkrimi

TS është një njësi fan coil kompakte e përshtatshme për instalim horizontal në kanale dhe tavane të rreme. Makina është e pajisur me një spirale bakri/alumini me 3-4 ose 6 rreshta, tifozë centrifugale të balancuar statikisht dhe dinamikisht me një shtytës dhe vida arkimediane metalike, motor elektrik me 3 ose 5 shpejtësi (përfshirë 3 shpejtësi të zgjedhura) me një kondensator funksional. gjithmonë i angazhuar, dhe mbrojtje termike e brendshme.