Secondary Adv

Kompaktor per shtrim rrugesh, Teknoxgroup Shqiperi

Teknoxgroup Shqiperi

 Përshkrimi

Motorët Cat® janë të besueshëm, të qëndrueshëm dhe të fuqishëm. Intervalet e zgjatura të shërbimit reduktojnë kohën e ndërprerjes dhe kostot e mirëmbajtjes. Gama e madhësive dhe konfigurimeve për shtrimin e linjës kryesore, si dhe për aplikime komerciale. Sistemi vibrues i stilit pod siguron performancë maksimale të ngjeshjes dhe shërbim minimal. Forca e lartë dinamike ndihmon në arritjen e densitetit në numrin më të vogël të kalimeve. Rezervuarët e mëdhenj, të papërshkueshëm nga ndryshku dhe sistemi i spërkatjes me presion sigurojnë periudha të gjata funksionimi të besueshëm ndërmjet mbushjeve.