Secondary Adv

Shirit vetengjites butilik per izolime, Sika Albania shpk

Sika Albania shpk

 Përshkrimi

Izolim dhe riparim kundër depërtimit të ujit në: çati (përfshirë fletët metalike), fasada, tjegulla të thyera, ulluqe që rrjedhin, oxhaqe, tubacionet e sistemeve të kondicionimit, karavane dhe rimorkio, konteinerë, tubacionet e sistemeve të ajrosjes