Secondary Adv

Llac per riparimin e betonit, Sika Albania shpk

Sika Albania shpk

 Përshkrimi

Restaurim dhe riparim i elementeve prej betoni (kolona, skaje ballkonesh)