Secondary Adv

Dron Intel Falcon projektuar per fluturim te qendrueshem dhe rezistent mdaj sinjalit te dobet, GeoTech Albania

GeoTech Albania

 Përshkrimi

Dron Intel Falcon projektuar per fluturim te qendrueshem dhe rezistent mdaj sinjalit te dobet