Secondary Adv

Regulator presjoni automatik, SAVI Shpk

SAVI Shpk

 Përshkrimi

Regulator presjoni automatik

-Presioni nominal 220 Bar

-Rrjedha maksimale 30 Lpm

-Temperatura e vlerësuar e ujit 90 C

-Valvula e presionit të bllokuar

-Presioni i ndërprerësit 45 bar

-Rryma maksimale 16 Amper

-Konstruksion bronzi dhe çeliku

-Susta e verdhë me çelës rregullator

-Hyrja 3/8 BSPF

-Prizë 3/8 BSPF

-3/8 BSPF bypass

-Nuk ka port matës