Secondary Adv

Gure dekorativ

Gure dekorativ

Gure dekorativ dhe Pllaka guri per veshje fasade, mure te jashtme, mure te brendshme, mure rrethuese. Pllaka guri per shtrim dysheme, sheshe, oborre, trotuare etj. Gure dekorativ per dekorim ambjentesh te brendshme, dekorim ambjentesh te jashtme, per shtepi, apartamente, vila, lokale, restorante, hotele etj.