Secondary Adv

Objekt industrial dhe sherbimi 1 kat... ne prone te Shoqerise | PAJTONI shpk | 2019

Objekt industrial dhe sherbimi 1 kat, me mur rrethues dhe vendroje, ne prone te Shoqerise "PAJTONI" sh.p.k

Zhvillues: Shoqeria " PAJTONI" sh.p.k
Projektues: "X-PLAN STUDIO" shpk
Drejtues teknik: Ing. Albert Sharra
Supervizor: Ing. Besnik Meca
Konstruktor: Ing. Dhimiter Papa
Subjekt ndertues: Shoqeria " Pajtoni" shpk
Afati kohor i kesaj leje eshte: 48 muaj
Kontakt: 0676045959

 

Kontakte Pajtoni shpk:
Telefoni: 0684089920
Telefoni: 04 450 0992
Seli/Zyra Qendrore: Kashar Mëzez Lagjja Fushe Mezes, Autostrada Tiranë Durrës, Km.1, Qendra Pajtoni Bussines Center, Kati 5, Z. K 2679, N. P 66/47. Rr industriale dytesore midis Wolksvagen dhe Tregut Agro Tregtar

Me shume projekte ne Shqiperi