Secondary Adv

Projekti Green Key, Rruga Ali Demi | A.M.E.S Construction | 2020

Godine banimi dhe sherbimesh 1, 5, 6, 7, 8 dhe 9 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga "Ali Demi", Tirane

Zhvillues: Shoqëria " A.M.E.S" shpk

Subjekt Ndërtues: Shoqëria  "A.M.E.S" shpk

Drejtues Teknik: Luan Caja

Projektues:  "GARK Studio"  Flogert Lila

Konstruktor: Shoqeria "2XKE - Studio"

Mbikeqyres: "DEA-N Consulting Studio"

Kohezgjatja e punimeve: 34 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi