Secondary Adv

Objekti godine banimi dhe sherbime 9 dhe 11 kat, Rruga e Barrikadave | Dajti Park 2007 shpk | 2020

Objekti godine banimi dhe sherbime 9 dhe 11 kat me 3 kat parkim nentoke dhe Hotel 4,5 dhe 6 kat me 3 kat parkim nentoke, Rruga Barrikadave, Prane Gjimnazit Sami Frasheri.

 

Zhvillues: Shoqeria Karoli-Construction shpk dhe Shoqeria Dajti Park 2007 shpk

Shoqeria ndertuese: Dajti Park 2007 shpk

Arkitekt: Atelier 4

Konstruksion: Diana Lluka

Ing. Elektrik: Ing. Deshira Mena

Ing.Mekanik: Ing. Spiro Drita

Supervizor: Ing. NRB Engineering Studio

Drejtues teknik: Ing. Hamit Shehu

Adresa: Rruga Barrikadave, Prane Gjimnazit Sami Frasheri

Me shume projekte ne Shqiperi