Secondary Adv

Galeria Roma, Rruga e Kavajes | TEXAS DEVELOPMENT, DATON shpk | 2021

Galeria Roma

Godine Banimi dhe Sherbimesh me 2,5,7,8 dhe 9 kate mbi toke, me 3 kate parkim nentoke, ne rrugen e "Kavajes", Tirane

Zhvilluesi: Shoqeria "TEXAS DEVELOPMENT" sh.p.k  dhe Shoqeria "DATON" sh.p.k
Arkitekt: ATELIER
Konstruktor: Bledar Lamçe
Ing.Elektrik: Erjon Kokoshi
Ing Mekanike: Dorian Koço
Supervizoret: ATELIER
Kohezgjatja e Punimeve 48 Muaj
Data e perfundimit 29.01.2025

Shitjet
Phone:+355694040191
marketing@texasdev.eu
orion.daton@hotmail.com

Me shume projekte ne Shqiperi