Secondary Adv

Kompleks Lake Shore, me vila 1-2 dhe 3 kat, me 1-2 kat pjeserisht nentoke ne Farke e Vogel | Kron Construction SHPK | 2023

Kompleks Lake Shore, me vila 1-2 dhe 3 kat, me 1-2 kat pjeserisht nentoke, vendroje, kabine elektrike, mur rrethues dhe pishina.

 

Zhvillues: "Lake Shore" SHPK
Subjekt ndertues: Kron Construction SHPK
Drejtues teknik: Ing. Altin Ramolli
Mbikqyres i punimeve: Ing. Besnik Meça
Arkitektura: Uno Architects
Struktura: Ing. Julian Zengo
Ing. Elektrike: Ing. Dëshira Mena
Ing. Mekanike: Ing. Artan Dersha
Afati kohor i lejes: 5 vjet

Me shume projekte ne Shqiperi